P&R#Admins

Konto bankowe – żywieniowe, obiady

Szkoła Podstawowej nr 38 w Lublinie

Bank: PeKaO S.A. V O/Lublin

Numer konta: 05 1240 1503 1111 0010 0162 9494

Podajemy: nazwisko i imię, adres oraz klasę ucznia, a także za który miesiąc dokonujemy wpłaty.

Kategoria: