Piotr Dobrowolski

 

rr

 

27 września 2023 r. odbyły się wybory do Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2023/2024.


W wyniku głosowania wyłoniono Prezydium w składzie:

Przewodnicząca - Anna Krzepisz (klasa 2b)

Wiceprzewodnicząca – Regina Dudzicz (klasa 5c)

Wiceprzewodnicząca – Justyna Wyroślak-Najs (klasa 7c)

Skarbnik - Katarzyna Mariańczyk (klasa 6c)

Sekretarz – Izabela Matysiak (klasa 5b)

Kategoria: