Piotr Dobrowolski

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie SP 38 ubezpieczeni są w towarzystwie Wiener. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Składka wynosi 50 zł za rok kalendarzowy. Ubezpieczenie obejmuje dzieci niezależnie od miejsca pobytu (na całym świecie).
Firma Wiener została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy na rynku.
Opiekun : Rafał Białek - tel. 661 238 409
Wpłat na ubezpieczenie dokonujemy do skarbników klasowych do dnia 25 września 2023 r., ponieważ do dnia 30 września 2023 r. skarbnicy muszą dokonać wpłaty zbiorczej na konto Rady Rodziców, dedykowane ubezpieczeniu. Skarbnicy klasowi otrzymają odrębną informację w tej sprawie.


UWAGA!

Wpłata na ubezpieczenie jest ważna tylko wraz z oświadczeniem indywidualnym, które znajduje się poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przekazać przez dziecko wychowawcy klasy, także do 25 września 2023 r. Wychowawcy klas, po zebraniu oświadczeń, zanoszą je do sekretariatu.
W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość uzyskania darmowego ubezpieczenia. Proszę o zgłaszanie takich sytuacji wychowawcy klasy.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2023/2024.

Oświadczenie indywidualne

Informacja dla rodziców

Zakres ubezpieczenia

Pakiet Oświata

Zgłoszenie szkody - druk

Zgłoszenie szkody - oświadczenie

Kategoria: