P&R#Admins

 

Regulamin korzystania ze stołówki szkolnej
w Szkole Podstawowej nr 38 w Lublinie.

 

 

 Podstawa prawna: Statut Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie.

 

 

1. Z jadalni szkolnej korzystają uczniowie w godzinach:


11:30 -11:45 – uczniowie kl. I – III przyprowadzeni przez wychowawców /2-3 min. przed dzwonkiem na przerwę/,
uczniowie kl. IV - VIII


11:45 -12:30 – uczniowie przebywający w świetlicy / I grupa /


12:30 -12:45 – uczniowie kl. I – III przyprowadzeni przez wychowawców /2-3 min. przed dzwonkiem na przerwę/,
uczniowie kl. IV - VIII


12:45 -13:30 – uczniowie przebywający w świetlicy / II grupa /


13:30 -13:45 – uczniowie kl. I –III przyprowadzeni przez wychowawców /2-3 min. przed dzwonkiem na przerwę/,
uczniowie kl. IV - VIII


 2. W drodze do stołówki:


                - idziemy nie wyprzedzając kolegów,
                - zachowujemy się kulturalnie,
                - nie narażamy siebie i kolegów na niebezpieczeństwo.


3. Tornistry ustawiamy przed jadalnią w należytym porządku – jeden za drugim – za ustawienie tornistra
odpowiedzialny jest jego właściciel i osoba dyżurująca na parterze. 


4. Do jadalni wchodzimy wejściem z korytarza / nie przez świetlicę /.


5. Uczniowie wbiegający do stołówki będą upominani przesuwani na koniec kolejki.


6. Po wejściu do jadalni kierujemy się do okienka po obiad, ustawiamy się w kolejce w jednym szeregu.


7. Odchodząc od okienka z obiadem uczniowie zajmują wolne miejsce przy stoliku.


8. Po spożyciu posiłku naczynia i sztućce należy odstawić do wyznaczonego okienka / zmywalni /.


9. Podczas oczekiwania na obiad i spożywania posiłku nie należy prowadzić głośnych rozmów, krzyczeć,
biegać po jadalni lub prezentować innych niestosownych zachowań.


10. Uczniowie nie zapisani na obiad mogą skorzystać z zupy i chleba po wcześniejszym uzgodnieniem
z Kierownikiem Świetlicy.


11. Za porządek w stołówce szkolnej odpowiedzialny jest Kierownik Świetlicy z osobą dyżurującą.


12. Wszyscy korzystający ze stołówki powinni dbać o ład i porządek na niej.


13. Na tablicy ogłoszeń wywieszony jest jadłospis na dany dzień.


14. W przypadku nieprzestrzegania w/w procedury korzystający może zostać pozbawiony prawa do
korzystania z obiadów.


15. Procedura obowiązuje z dniem jej zatwierdzenia.
Lublin, 1 września 2017r.

Kategoria: