Piotr Dobrowolski

wizyta skautow europy w szkolnej wietlicy 1 20230922 1219204588

We wtorek 12 września 2023r. odbyły się trzy spotkania z przedstawicielami Federacji Skautingu Europejskiego Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego Zawisza. Dzieciom zgromadzonym w świetlicy oraz uczniom z klas trzecich i czwartych opowiedzieli oni o swoich przygodach oraz przybliżyli ideały harcerskie. Na przygotowanej prezentacji zgromadzeni mogli zobaczyć między innymi, w jaki sposób można spędzić miło chwile w gromadzie podczas zbiórek i wyjazdów. Na koniec przyszedł czas na wspólne wyrażenie radości poprzez śpiew, taniec i zabawy – naukę pląsów. We wrześniu skauci odwiedzą jeszcze uczniów klas piątych.
Chętne dzieci będą mogły dołączyć do gromady dzięki informacji, jaką otrzymają poprzez dziennik ich rodzice.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Szanowni Państwo!

W roku szkolnym 2023/2024 uczniowie SP 38 ubezpieczeni są w towarzystwie Wiener. Ubezpieczenie jest dobrowolne. Składka wynosi 50 zł za rok kalendarzowy. Ubezpieczenie obejmuje dzieci niezależnie od miejsca pobytu (na całym świecie).
Firma Wiener została wybrana przez opiekuna finansowego szkoły oraz Radę Rodziców, którzy niezależnie szukali firmy na rynku.
Opiekun : Rafał Białek - tel. 661 238 409
Wpłat na ubezpieczenie dokonujemy do skarbników klasowych do dnia 25 września 2023 r., ponieważ do dnia 30 września 2023 r. skarbnicy muszą dokonać wpłaty zbiorczej na konto Rady Rodziców, dedykowane ubezpieczeniu. Skarbnicy klasowi otrzymają odrębną informację w tej sprawie.


UWAGA!

Wpłata na ubezpieczenie jest ważna tylko wraz z oświadczeniem indywidualnym, które znajduje się poniżej. Oświadczenie należy wydrukować, wypełnić i przekazać przez dziecko wychowawcy klasy, także do 25 września 2023 r. Wychowawcy klas, po zebraniu oświadczeń, zanoszą je do sekretariatu.
W przypadku dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, istnieje możliwość uzyskania darmowego ubezpieczenia. Proszę o zgłaszanie takich sytuacji wychowawcy klasy.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące ubezpieczenia w roku szkolnym 2023/2024.

Oświadczenie indywidualne

Informacja dla rodziców

Zakres ubezpieczenia

Pakiet Oświata

Zgłoszenie szkody - druk

Zgłoszenie szkody - oświadczenie

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 krolowie w lublinie 13 20230919 1809750407

15 września klasa 4b wybrała się na spacer edukacyjny pt. „Królowie w Lublinie”. Zajęcia zostały zorganizowane w ramach II edycji programu edukacyjnego "Odkryj Lublin – zainspiruj się historią naszego Miasta!".

Na Placu Litewskim czekał na uczniów p. Dominik - Przewodnik Inspiracji. Opowiadanie rozpoczął od króla Zygmunta Augusta i zawartej w roku 1569 unii lubelskiej. Następnie wycieczka udała się pod Kościół Matki Bożej Zwycięskiej ufundowany w roku 1412 przez króla Władysława Jagiełłę, jako wotum wdzięczności za zwycięstwo w bitwie pod Grunwaldem. Z królem Kazimierzem Wielkim związane były obwarowania Lublina, uczniowie podziwiali Basztę Gotycką i Bramę Krakowską, czyli pozostałości murów obronnych z XIV w. Na Starym Mieście dzieci oglądały (i o zgrozo dotykały ;-) „słynny” kamień nieszczęścia, wysłuchały legendy o śnie księcia Leszka Czarnego i przyglądały się fundamentom Kościoła św. Michała Archanioła na Placu po Farze. Przez Bramę Grodzką, której przebudowa w końcu XVIII w. związana jest z panowaniem króla Stanisława Augusta, grupa wycieczkowiczów udała się na Zamek Lubelski, gdzie przewodnik opowiadał o najpiękniejszym zabytku Lublina, czyli malowidłach w Kaplicy Trójcy Świętej, powstałych na zamówienie króla Władysława Jagiełły w początkach XV w.

Zapraszamy do galerii

RS

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

wyjazd integracyjny klas czwartych 18 20230918 1953569030

11 września klasy czwarte pod opieką swoich nowych wychowawczyń udały się na wycieczkę integracyjną do Dąbrówki k. Kozłówki - idealnego miejsca do aktywnego wypoczynku na łonie natury.

W Parku Dźwięków, gdzie skierowała się wycieczka, animatorzy zaprosili uczniów na warsztaty edukacyjne:

  • warsztat bębniarsko-muzyczny - uczniowie mogli zagrać na wielu instrumentach, tych znanych i mniej znanych, poznali między innymi: gongi, marakasy, okarynę, kalimbę i wiele innych, a główną rolę w czasie zajęć odegrały bębny i bębenki, których była tam pokaźna ilość,
  • warsztat kalejdoskopów – każdy uczestnik łączył, sklejał elementy, decydował o ozdobach i ich kolorach, aby w końcu stworzyć swój własny „magiczny” kalejdoskop,
  • eko-olimpiada – trochę rywalizacji sportowej, współpraca w grupie i duża dawka pozytywnych emocji, a na koniec pyszna kiełbaska z ogniska.

Była to udana wycieczka, tym bardziej, że dopisała pogoda i humory.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

wycieczka do janowa 6 20230918 1580242510Dnia 8 września 2023 r. wszystkie klasy piąte udały się do Janowa Lubelskiego. Uczestnicy pod okiem instruktorów wzięli udział w zabawach takich jak: Wyspa - podczas zadania musieli w jak najkrótszym czasie dotrzeć do wyznaczonego celu, Spartakiada – składająca się z szeregu konkurencji, mi.in. wyścigu na nartach pięcioosobowych, skakaniu w workach czy biegu farmera. Później wzięli udział w quizie dotyczącym polskiej przyrody. Po zabawie uczestnicy odpoczywali przy ognisku, a następnie wyruszyli do lasu, by tam, wykorzystując umiejętność czytania mapy, dotrzeć do wyznaczonego celu. Ponadto uczyli się tworzyć nosze z wykorzystaniem dostępnego materiału, rozpalać ognisko przy pomocy krzesiwa, a także wiązać profesjonalne węzły. Na zakończenie zbudowali szałasy, które zostały poddane wnikliwej ocenie instruktorów. Wieczorem uczniowie wrócili do Lublina z uśmiechami na twarzy i zapałem do wspólnej pracy w nowym roku szkolnym.

Zapraszamy do galerii

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 

DRODZY RODZICE!

Przedmiot “Wychowanie do życia w rodzinie” jest dość specyficznym przedmiotem. Realizowany jest on od klasy IV Szkoły Podstawowej. Część tematów jest omawiana z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt. Z mojej obserwacji widać, że dzięki takiemu podziałowi uczniowie na zajęciach czują się bardziej swobodniejsi niż w grupie koedukacyjnej. 

Wbrew ogólnemu przekonaniu na zajęciach WDŻ podejmowane są nie tylko tematy związane z seksualnością człowieka (to stanowi tylko pewną część – po 5 zajęć w oddzielnych grupach) a przede wszystkim tematy związane z wartością rodziny – jej zadaniami. Podejmowane są zagadnienia związane z przyjaźnią, koleżeństwem, samowychowaniem, pielęgnowaniem własnych zainteresowań, rozwojem i wzrostem, oczywiście nie tylko tym fizycznym. Mówimy o dzisiejszych zagrożeniach, płynących z różnych źródeł, uzależnieniach i ich konsekwencjach. Poznajemy zasady savoir – vivre a także mówimy o tolerancji i poszanowaniu innych kultur, ras, religii i szacunku do każdego człowieka, szczególnie rówieśnika w szkole itd.  Tematy zajęć dostosowane są na danym poziomie do możliwości percepcyjnych uczniów.

Dobrowolność udziału w lekcjach wychowania do życia w rodzinie wynika z respektowania prawa rodziców jako pierwszych i najważniejszych wychowawców swoich dzieci. Ten szczególny status rodziny jest konsekwencją funkcjonującego w Rzeczypospolitej Polskiej porządku konstytucyjnego. Konstytucja gwarantuje rodzicom prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1 i art. 53 ust. 3). 

Przedmiot ten wzbudzał i nadal wzbudza wiele kontrowersji i obaw (niektóre środowiska żądają edukacji seksualnej w ujęciu permisywnym), ale obecna wersja przedmiotu może wydatnie wesprzeć rodzinę w jej działaniach wychowawczych. Chodzi o to, aby sposób, w jaki obie strony rodzina i szkoła siebie postrzegają, a także ich oczekiwania były zbieżne, oparte na zbliżonych systemach wartości, polskich tradycjach i przyjętych zasadach postępowania. Cel bowiem jest wspólny: dopomóc młodemu człowiekowi w jego rozwoju psychofizycznym, społecznym i duchowym. Pełne zaangażowanie i optymizm nauczycieli wychowania do życia w rodzinie ułatwi młodzieży wędrowanie ku dorosłości.

Nowa podstawa programowa WDŻ została podzielona na sześć działów tematycznych:

  1. Rodzina
  2. Dojrzewanie
  3. Seksualność człowieka.
  4. Życie jako fundamentalna wartość.
  5. Płodność.
  6. Postawy

Wędrując ku dorosłości kl. IV   KLIK

Wędrując ku dorosłości kl.5      KLIK

Wędrując ku dorosłości kl. V-VIKLIK

Wędrując ku dorosłości kl 7     KLIK

Wędrując ku dorosłości kl. VIII KLIK

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

ZEBRANIA KLAS I – IV

wtorek 12.09.2023r.

Klasa

Sala

Godzina

1a

27

18.00

1b

19

18.00

2a

26

17.30

2b

41

17.30

2c

40

17.30

3a

25

16.30

3b

24

16.30

3c

23

16.30

4a

36

17.00

4b

18

17.00

4c

33

17.00

ZEBRANIA KLAS V – VIII

środa 13.09.2023r.

Klasa

Sala

Godzina

5a

26

17.00

5b

18

17.00

5c

36

17.00

6a

24

17.00

6b

23

17.00

6c

33

17.00

7a

34

17.00

7b

40

17.00

7c

27

17.00

14.09.2023r. zmiana

7d

37

17.00

8a

25

17.00

8b

39

17.00

8c

32

17.00