Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Informujemy, że dni 2 oraz 3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach: 6,30-17,00.

Dyrekcja szkoły

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

szkoapamita 7 20231030 1667307541

Nasza Szkoła po raz kolejny wzięła udział w akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki „Szkoła pamięta”. Akcja nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych, odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii, a jej celem jest zwrócenie uwagi młodych ludzi na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności.

W ramach inicjatywy uczniowie klasy 8c, wraz z nauczycielką historii p. Renatą Seroką i wychowawczynią p. Joanną Żarnowską, odwiedzili miejsce pamięci: pomnik straconych więźniów Zamku Lubelskiego i poznali związaną z nim historię. Pomnik stoi w wąwozie oddzielającym LSM od Czubów, w pobliżu ul. Nadbystrzyckiej. Od 29 czerwca do 15 sierpnia 1940 r., w ramach tzw. akcji AB, rozstrzelano tu w pięciu masowych egzekucjach od 450 do 500 osób. Głównie byli to działacze społeczno-polityczni i przedstawiciele lubelskiej inteligencji. Do tej pory udało się ustalić tożsamość jedynie 100 ofiar.

W hołdzie pomordowanym uczniowie złożyli kwiaty i zapalili znicze.

Zapraszamy do galerii

 #SzkołaPamięta!                                                          

 

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

W dniu 25.10.2023r odbyły się w naszej szkole wybory do Samorządu Uczniowskiego.

 

Wyniki wyborów do Samorządu Uczniowskiego 

Opiekunami Samorządu Uczniowskiego są:

p. Agnieszka Chrapowicka, p. Ewa Kozioł, p. Dominik Kosiorek.

 Zapraszamy do zakładki Samorząd Uczniowski celem śledzenia działań Samorządu.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

warsztaty filmowe 7 20231025 1225660577 

3 października w naszej Szkole odbyły się warsztaty filmowe dla klas czwartych, które przeprowadziła p. Karolina ze Stowarzyszenia "Ulica Krótka".

Na zajęciach, kolejno w klasie 4a, 4b i 4c, uczniowie odkrywali swoje twórcze i filmowe umiejętności, wykonywali rozwijające kreatywność ćwiczenia z tworzenia historii oraz sporządzania scenografii i charakteryzacji filmowej.

Wielu uczniów pragnie dalej rozwijać swoje zainteresowania filmowe, co umożliwia nasza szkolna telewizja iTV38.

Zapraszamy do galerii

RS

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

schronisko

Jak co roku Szkolne Koło Wolontariatu organizuje akcję pomocy zwierzętom z Lubelskiego Schroniska.

Zbieramy żywność tj. karmę suchą i mokrą, makarony, kasze, ryż oraz inne arykuły np. koce,pledy, miski, smycze i zabawki dla psów i kotów.

Dary przynosimy do biblioteki szkolnej.

Akcje trwa od 16.10 do 30.10. 2023. 

Wszystkim darczyńcom serdecznie dziękujemy.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 kul sp38

Dnia 11 października została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Katolickim Uniwersytetem Lubelskim Jana Pawła II, Szkołą Podstawową nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. Określa ona zasady, zakres i formy współpracy pomiędzy KUL a Szkołą, w tym objęcie patronatem przez Wydział Nauk Humanistycznych KUL klasy VII i VIII w zakresie przedmiotów: język polski, język angielski, język niemiecki i historia, a także Koła Wybrańców Muz. Ma na celu prowadzenie wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, dydaktycznym, kulturalnym i naukowym.

KUL zobowiązuje się do udzielenia wsparcia przez kadrę naukowo-dydaktyczną Wydziału Nauk Humanistycznych nad uzdolnionymi humanistycznie uczniami Szkoły
w obszarach: filologia polska, humanistyka cyfrowa i historia, zarówno w formie zajęć stacjonarnych/zdalnych (wykłady otwarte, warsztaty, powtórki dla ośmioklasistów,
współpraca ze studenckimi kołami naukowymi), jak i konsultacji w ramach przygotowania do olimpiad przedmiotowych,  kierowania studentów do prowadzenia
lekcji/zajęć/warsztatów o charakterze edukacyjnym i  spotkań  o charakterze kulturalnym dla uczniów w siedzibie Szkoły i w siedzibie KUL; współpracy Akademii
Nowoczesnych Mediów i Komunikacji KUL ze Szkolną Telewizją Internetową iTV38.

Szkoła zobowiązała się do informowania uczniów o współpracy z KUL oraz informowania o współpracy z KUL na swojej stronie internetowej. 

Podpisy pod dokumentem złożyli dr. hab. Dariusz Skórczewski, prof. KUL – Dziekan oraz dr. Teresa Hamryszczak Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38. 

                                                                                                                                                                J.S.

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

wycieczka do kazimierza dolnego 5 20231017 1047632410

Dnia 27 września 2023 r. klasy 7a oraz 7d pod opieką p. Beaty Niedźwiadek, p. Magdaleny Piaseckiej i p. Dariusza Harasymiuka wyjechały na wycieczkę integracyjną do Kazimierza Dolnego. Pierwszym etapem wyjazdu była wizyta w Mięćmierzu, gdzie znajduje się punkt widokowy o nazwie Małopolski Przełom Wisły. Przewodnik ciekawie przedstawił genezę powstawania przełomów rzek. Następnie uczniowie odwiedzili Kirkut - cmentarz żydowski i posłuchali historii o mieszkańcach miasta Kazimierz. Wśród kolejnych atrakcji wyjazdu znalazły się: wspinaczka na Górę Trzech Krzyży, gra miejska, w której uczestnicy wyposażeni w mapkę z zadaniami, przemierzali miasto w poszukiwaniu odpowiedzi na zagadki, ognisko z kiełbaskami urozmaicone śpiewaniem piosenek przy akompaniamencie gitary oraz zabawy integracyjne, tj. przeciąganie liny, strzelanie z łuku i wyścigi na nartach wieloosobowych. W trakcie wycieczki uczniom oraz opiekunom towarzyszyły dobry nastrój oraz słoneczna i ciepła pogoda.

Zapraszamy do galerii