Piotr Dobrowolski

Informujemy, że dni 2 oraz 3 listopada są dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych, w tych dniach dyżur pełni świetlica szkolna w godzinach: 6,30-17,00.

Dyrekcja szkoły

Kategoria: