Piotr Dobrowolski

 

9 listopada w sali gimnastycznej zgromadziła się społeczność szkolna, aby uczestniczyć w akademii poświęconej 105. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę pt. „Bóg, Honor, Ojczyzna - to było drogowskazem”. Uczniowie ubrani w stroje galowe, przystrojeni w biało-czerwone kokardy narodowe wysłuchali, jak wiele zawdzięczamy naszym przodkom, którzy potrafili przeciwstawić się zaborcom i nie szczędząc krwi i życia, stanęli do walki o niepodległy byt Rzeczypospolitej. Uroczystość była nie tylko okazją do refleksji nad trudną historią naszego kraju, ale także czasem radości wyrażonej we wspólnym śpiewaniu pieśni patriotycznych. Akademię przygotowały pp. Anna Flis i Renata Seroka, część muzyczną pp. Anna Bielecka i Agnieszka Bancerz

Zapraszamy do galerii


RS

 

Kategoria: