Piotr Dobrowolski

DZIECKO CUDZOZIEMSKIE W  POLSKIEJ  SZKOLE - KROK  PO  KROKU

 

 1. Rodzicu, sprawdź, do której szkoły zgodnie z obowiązującą rejonizacją, możesz zapisać dziecko.
  zalacznik_nr_2_klasy_1-6.pdf (lublin.eu)
  zalacznik_nr_3_klasy_7-8.pdf (lublin.eu)
 2. Przygotuj odpowiednie dokumenty potwierdzające miejsce zamieszkania.
 3. Przygotuj świadectwo dziecka potwierdzające ukończoną przez niego ostatnią w danym roku szkolnym klasę (dokument powinien być przetłumaczony).
 4. Umów się na spotkanie z dyrektorem szkoły (możesz przybyć z osobą, która będzie pełniła funkcję tłumacza).
 5. Dziecko może być zapisane do klasy niższej niż wynika to z jego wieku, jeśli nie opanowało w stopniu zadowalającym języka polskiego.
 6. Wypełnij wszystkie wymagane przez szkołę dokumenty oraz upoważnienia.
 7. Jeśli chcesz, by dziecko uczęszczało do innej szkoły niż rejonowa, jeżeli dana szkoła dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor tej szkoły musi wyrazić na to zgodę.
 8. Jeśli chcesz zapisać dziecko do szkoły dwujęzycznej, sportowej lub oddziałów międzynarodowych szkoły, oprócz wspomnianych wcześniej dokumentów potrzebne są pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej i kompetencji językowej.
 9. Umów się na spotkanie z wychowawcą oraz asystentem kulturowym.
 10. Jeśli chcesz wziąć udział w rekrutacji dziecka do klasy pierwszej, musisz to zrobić przez odpowiednią platformę rekrutacyjną.
  UWAGA! Platformy rekrutacyjne są opracowane wyłącznie w języku polskim.
  Rekrutacja do szkół podstawowych / lublin.eu - oficjalny portal miasta Lublin
Kategoria: