Radosław Suski

Procedura wypisania ze Szkoły Podstawowej Nr 38 w Lublinie:

  1. Zgłoszenie w sekretariacie szkoły o przeniesieniu ucznia oraz odbiór karty obiegowej. (plik do pobrania)
  2. Karta obiegowa (rozliczenie z:

- biblioteką szkolną (zwrot podręczników)

- gabinetem lekarskim (odbiór karty zdrowia)

- stołówką szkolną (uregulowanie płatności za obiady)

- psychologiem/pedagogiem szkolnym (odbiór opinii/orzeczeń)

- wychowawcą klasy (rozliczenie innych zobowiązań)

- zwrot karty obiegowej do sekretariatu szkoły.

Ubezpieczenie ucznia / zgłoszenie szkody:

Aby zgłosić szkodę należy:

  1. Wypełnić formularz zgłoszenia szkody (plik do pobrania)
  2. Skontaktować się z opiekunem polisy p. Rafałem Białkiem nr. tel: 661 238 409 w celu uzupełnienia danych dot. nr polisy.

Legitymacje szkolne - DUPLIKAT:

Jeżeli pierwsza legitymacja szkolna uległa zniszczeniu lub została zgubiona należy wyrobić duplikat legitymacji. Aby uzyskać duplikat legitymacji należy:

  1. Wypełnić wniosek o wydanie duplikatu legitymacji (plik do pobrania)
  2. Wpłacić kwotę 9 zł na konto szkoły, nr rachunku:

05 1240 1503 1111 0010 0162 9494

w tytule przelewu: imię, nazwisko klasa, duplikat za legitymację

  1. Dostarczyć do sekretariatu szkoły

- wypełniony wniosek o wydanie duplikatu legitymacji

- dowód wniesienia opłaty za duplikat – 9 zł

- aktualne zdjęcie do legitymacji szkolnej – 1 szt. (wymiary 3,5 x 4,5 cm)

Kategoria: