Piotr Dobrowolski

konferencja

Dnia 3-4 marca z ramienia Wydziału Oświaty i Wychowania oraz Biura Centrum Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Lublin została zorganizowana międzynarodowa konferencja "Edukacja to relacje. Komunikacja. Kompetencje. Przestrzeń"   z udziałem Pana Mariusza Banacha - Zastępcy Prezydenta Miasta Lublin. Program konferencji obejmował trzy obszary tematyczne: komunikacja w szkole, kompetencje społeczne uczniów i przestrzeń szkolną. Podczas wydarzenia odbyły się panele dyskusyjne i warsztaty z udziałem cenionych ekspertów z Polski i Islandii. Konferencja adresowana była przede wszystkim do nauczycieli, pedagogów i psychologów, ale do udziału zaproszono także rodziców i uczniów, by w rozmowie o dzisiejszej szkole  mogły wybrzmieć głosy wszystkich stron.
Patronat Honorowy nad wydarzeniem objęła Ambasada Islandii w Warszawie Burzliwe dyskusje toczyły się nie tylko podczas paneli czy warsztatów, ale również podczas przerw. Widać z tego dobitnie jak ważny temat podjął projekt, ile zaangażowania wyzwolił oraz jak wiele punktów widzenia należałoby wziąć pod uwagę wyznaczając kolejne działania. Bardzo cenny był dla nas głos partnerów islandzkich, bo mogliśmy ich doświadczenia konfrontować z naszą rzeczywistością oraz planami.

Jolanta Sobkowicz

Kategoria: