Piotr Dobrowolski

anglia święta

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I – III naszej szkoły do wzięcia udziału w  Szkolnym Konkursie Świątecznym z Języka Angielskiego.

 

CELE KONKURSU 

- kultywowanie tradycji bożonarodzeniowej,

- prezentacja i popularyzacja twórczości plastycznej oraz stworzenie możliwości udziału uczniów w konfrontacji z rówieśnikami (w dziedzinie sztuk plastycznych i kompetencji językowych w zakresie j. angielskiego).

Regulamin konkursu (pdf)

Kategoria: