Radosław Suski
Kategoria:

African Animals Images

CELE KONKURSU:

Poszerzenie słownictwa  oznaczającego nazwy zwierząt afrykańskich, zainteresowanie fauną

i geografią Afryki.

PRZEBIEG KONKURSU:

W celu wzięcia udziału w konkursie należy:

  1. przygotować  rysunek(wydruk) konturu Afryki (format A3)
  2.  umieścić  na nim 20 ilustracji [rysunków] zwierząt afrykańskich, których  nazw nie uczono w szkole na zajęciach lekcyjnych,
  3.  podpisać je w języku angielskim i polskim drukowanymi literami [można wydrukować napisy].

Prace  należy przekazać  nauczycielom  języka angielskiego  do dnia 3.11.19. r.

 Konkurs zostanie rozstrzygnięty w ciągu 2 tygodni i najlepsze prace zostaną nagrodzone