Marcin Stec

Saint Patrick’s Day is celebrated on the 17th of March every year. The celebration became official in the seventeenth century and commemorates Saint Patrick, the patron saint of Ireland, and the arrival of Christianity in Ireland, as well as Irish culture and heritage in general.
[Dzień Św. Patryka jest świętowany 17 marca każdego roku; oficjalnie od siedemnastego wieku; nawiązuje do osoby św.Patryka, patrona Irlandii, który zapoczątkował chrześcijaństwo w tym kraju.]

Common symbols of the day are the colour green, shamrocks and leprechauns, small creatures known from Irish stories and legends. [Popularne symbole na ten dzień to:zielony kolor, koniczynki, zielone krasnale i stworzenia znane z irlandzkich opowieści i legend.]

Saint Patrick’s Day is a public holiday in the Republic of Ireland, Northern Ireland, Newfoundland and Labrador and the island of Montserrat, but is also celebrated in Britain, Canada, the USA, Australia and Argentina and many other countries around the world - even in Japan! [Dzień św. Patryka jest świętem publicznym w Republice Irlandii, Północnej Irlandii, Nowej Fundlandii i Labradorze, a także na Wyspie Montserrat. 17 marca świętowany jest również w Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii i Argentynie oraz wielu innych państwach na całym świecie – nawet w Japonii!]
Celebrations include parades, festivals and parties. Many people dress in green for the occasion.[Do świętowania zaliczają się parady, festiwale i imprezy. Wiele osób zakłada coś zielonego na tę okazję.]
Let’s have a look at these colourful and creative projects made by the students from our school! In these pictures you can see the most important and also the most popular symbols connected with Saint Patrick’s Day. How about wearing something green today?
Uczniowie z klas 4c oraz 4d przygotowali projekty nawiązujące do Dnia Św. Patryka i najważniejszych symboli irlandzkich.
Co powiecie na to, żeby założyć dziś coś w kolorze zielonym?

Gallery / galeria prac >>>

Opracowanie:
p. Anna Gołębiowska
p. Magdalena Piasecka

Kategoria: