Marcin Stec
Kategoria:

Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

 L.p

Wydarzenie z życia szkoły

Data

1.

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

04.09.2023 - poniedziałek

2.

I zebrania z rodzicami

Klasy I - 12.09.2023 (wtorek) godz.18.00

Klasy II - 12.09.2023 (wtorek) godz.17.30

Klasy III - 12.09.2023 (wtorek) godz.16.30

Klasy IV – 12.09.2023 (wtorek) godz. 17.00

Klasy V-VIII – 13.09.2023 (środa) godz.17.00

3.

Ślubowanie uczniów klasy pierwszej

12 października 2022 r. godz. 16.00

4.

Zimowa przerwa świąteczna

23. 12. 2023 – 31. 12. 2023

5.

Termin wystawienia przewidywanych ocen  niedostatecznych śródrocznych

21. 12. 2023

6.

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych –dziennik elektroniczny  Vulcan

22. 12. 2023

7.

Termin wystawienia przewidywanych ocen    śródrocznych

09. 01. 2024

8.

Termin wystawienia wszystkich ocen  śródrocznych
za I semestr

19. 01. 2024

9.

Zespoły klasyfikacyjne 1-3, 4-8

23.01.2024

10.

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna śródroczna

25. 01. 2024

11.

Rozpoczęcie II semestru

12. 02. 2024

12.

II zebrania z rodzicami– podsumowanie semestru

Klasy III - 13.02.2024 (wt.) godz.17.00
Klasy II –  13.02. 2024 (wt.) godz. 17.30
Klasy I –   13.02. 2024 (wt.) godz. 18.00

Klasy IV-13.02. 2024 (wt.) godz. 16.30

Klasy V-VIII - 12.02.2024 (pon.)  godz.17.00

13.

Zabawa choinkowa

klas 1-3 z wychowawcami
26 stycznia 2024

14.

Ferie zimowe: woj. lubelskie

29 stycznia - 11 lutego 2024 

15.

Rekolekcje  Wielkopostne

termin zostanie podany

16.

Wiosenna przerwa świąteczna

28 marca - 2 kwietnia 2024 r.

17.

Próbny Egzamin ósmoklasisty -język polski

1. 4, 5, 6 grudnia 2023 r

2. 19, 20, 21 lutego 2024

3. początek kwiecień - LSCDN

18.

Próbny Egzamin ósmoklasisty- matematyka

1. grudzień – styczeń 2023/2024

2. luty 2024

3. kwiecień 2024 LSCDN

19.

Próbny Egzamin ósmoklasisty- język angielski

1. grudzień – styczeń 2023/2024

2. luty 2024

3.  kwiecień 2024 LSCDN  

20.

Egzamin ósmoklasisty -język polski

14. 05. 2024

21.

Egzamin Ósmoklasisty -matematyka

15. 05. 2024

22.

Egzamin ósmoklasisty -język obcy nowożytny

16. 05. 2024

23.

Termin wystawienia proponowanych końcoworocznych  ocen niedostatecznych z przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania

09. 05. 2024

24.

Informacja do rodziców o końcoworocznych  przewidywanych ocenach niedostatecznych z  przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych z zachowania przez dziennik elektroniczny Vulcan

10. 05. 2024

25.

Termin wystawienia przewidywanych ocen rocznych ze wszystkich przedmiotów

21. 05. 2024

26.

Termin wystawienia wszystkich ocen końcoworocznych

11. 06. 2024

27.

Zespoły klasyfikacyjne klas 1-3 oraz 4-8

13. 06. 2024

28.

Termin składania odwołań przez rodziców o zmianę rocznych ocen klasyfikacyjnych

do 13. 06. 2024
do godz.15. 00

29.

Końcoworoczne klasyfikacyjne posiedzenie Rady Pedagogicznej

14. 06. 2024

30.

Zebrania z rodzicami – podsumowanie roku szkolnego

03. 06. 2024 klasy 1 – 4

04. 06. 2024 klasy 5 - 7

31.

Plenarne Posiedzenie Rady Pedagogicznej

24. 06. 2024

32.

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

21. 06. 2024

33.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2024

34.

Ogłoszenie wyników Egzaminu Ósmoklasisty

3 lipca 2024 godz. 9.00

35.

Dni ustawowo wolne

01. 11. 2023
11. 11. 2023
01. 01. 2024
06. 01. 2024
01. 05. 2024
03. 05. 2024
30. 05. 2024

36.

Propozycje dni wolnych od zajęć dydaktycznych

Do zaopiniowania przez RR

29. 04. 2024
30. 04. 2024
02. 05. 2024
31. 05. 2024

06.06.2024 50-lecie SP38

3 dni - Egzamin Ósmoklasisty