Piotr Dobrowolski

konkurs recytatorski

Zapraszamy wszystkich uczniów klas I – III naszej szkoły

 do wzięcia udziału w Szkolnym Konkursie Recytatorskim

,, Humor w poezji dziecięcej”.

                                 

Konkurs odbędzie się w II etapach:


1. Etap klasowy

 Wszyscy uczniowie przygotowują wybrany lub napisany przez siebie humorystyczny wiersz

 o tematyce dziecięcej, który deklamują na forum klasy. Wszyscy uczniowie etapu klasowego otrzymują oceny za recytację.

Wychowawca klasy organizuje i przeprowadza konkurs klasowy w terminie do 27 kwietnia 2022 r  wyłaniając do trzech recytatorów, którzy będą reprezentowali klasę w następnym etapie.

2. Etap szkolny
Odbędzie się dnia 9 maja 2022 r.
Przesłuchania konkursowe odbywać się będą z udziałem publiczności.
Uczestników oceniać będzie jury powołane przez organizatorki.

Organizatorki
Irena Furtak, Barbara Godzińska, Renata Jones.

Dodatkowe informacje:

 WARUNKI UCZESTNICTWA

 

  • Każdy recytator zobowiązany jest do prezentacji jednego utworu poetyckiego o treści zgodnej z hasłem konkursu.
  • Czas występu nie powinien przekraczać 3 minut.
  • Teksty powinny być dobrane odpowiednio do wieku i możliwości

interpretacyjnych wykonawcy.

 * Możliwa jest recytacja wiersza z podkładem muzycznym, charakteryzacją lub rekwizytem.

KRYTERIA OCENY

W swojej ocenie jury będzie brało pod uwagę:

  • opanowanie pamięciowe tekstu,
  • dostosowanie wiersza do własnych możliwości interpretacyjnych,
  • dobór i rozumienie tekstu,
  • interpretację tekstu – ekspresję ( rozumienie, przeżywanie),
  • kulturę słowa: dykcję, akcent, frazowanie,
  • ogólne wrażenia estetyczne: postawę, mimikę.

NAGRODY

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające ich udział

w konkursie, laureaci - wyróżnienia i nagrody.

INFORMACJE DODATKOWE

1. Podczas etapu szkolnego obowiązuje szkolny strój galowy (ewentualnie inny dobrany do charakteryzacji).

2. Kolejność prezentacji ustala organizator konkursu.

Kategoria: