Piotr Dobrowolski

dyr

            Jest czas powitania i czas pożegnania. W Szkole Podstawowej nr 38 im. H. Sienkiewicza w Lublinie przyszedł czas na złożenie podziękowań Panu Dyrektorowi Mirosławowi  Wójcikowi, który po prawie 17-stu latach pracy odchodzi ze stanowiska, by podjąć nowe wyzwania zawodowe. Z tej też okazji pragniemy wyrazić ogromną wdzięczność za kierowanie naszą szkołą przez te wszystkie lata.

            Chcemy podziękować za tworzenie pozytywnych relacji z uczniami.
W hierarchii Pana Dyrektora ich dobro stało zawsze na pierwszym miejscu. Często można było zobaczyć Pana Dyrektora, który rozmawiał z uczniami, pytał ich o opinię oraz z uwagą słuchał sugestii. Zawsze myślał o tym, by mieli interesujące zajęcia lekcyjne. Zachęcał nauczycieli do inicjowania wycieczek, warsztatów i spotkań z ciekawymi osobami, które mogłyby rozwijać uczniów i pomogły im poznawać świat. Nie należy tez zapominać, że Pan Dyrektor chętnie brał udział w wydarzeniach artystycznych organizowanych z udziałem uczniów i dla nich.

Jesteśmy wdzięczni również za budowanie atmosfery życzliwości
i kreatywności wśród pracowników. Od pierwszego dnia kierowania szkołą Pan Dyrektor okazywał każdemu pracownikowi szacunek, troskę i był otwarty na dialog. Jego  drzwi zawsze stały otworem dla wszystkich współpracowników, zaś rozsądek, empatia i pogoda ducha sprawiały, że udawało się znaleźć rozwiązanie problemów lub wypracować kompromis. Warto też dodać, że Pan Dyrektor podtrzymywał szkolne tradycje związane ze świętami narodowymi i religijnymi, zapraszając do udziału w nich również emerytowanych pracowników szkoły. Jego wiara w potencjał każdego człowieka sprawiały, że odkrywaliśmy w sobie nowe talenty i możliwości, które  przekładały się na lepszą jakość pracy i tworzenie dobrej opinii w środowisku lokalnym.

            Dziękujemy też za dbanie o modernizację budynku szkoły. W ciągu  tych  lat Pan Dyrektor poświęcił wiele czasu i energii na pozyskanie środków potrzebnych do wyremontowania tego miejsca. To dzięki wysiłkom Pana Dyrektora  mamy kolorową, zadbaną i bogato wyposażoną placówkę, która jest jedną z bardziej nowoczesnych w mieście.

Wyrażając wdzięczność za te wspólne lata tworzenia społeczności Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, życzymy Panu Dyrektorowi wielu sukcesów w nowej pracy oraz życzliwych ludzi, którzy pomogą osiągnąć wyznaczone cele.

Społeczność Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie

Kategoria: