Piotr Dobrowolski

 szkoa testuje innowacje dydaktyczne 7 20221207 1358128454

Klasy 6c, 8c i 8d wzięły udział w testowaniu innowacji dydaktycznej pt. Biblioteka
Eksperymentu Uczniowskiego, co wpisuje się w realizowany w naszej szkole projekt
Erasmus + „My school is cool”.


Klasa 6c wzięła udział w zajęciach pt. „Perspektywa”. Uczniowie poznali zasady
perspektywicznej prezentacji na płaszczyźnie obiektów przestrzennych oraz dokonywali
rzutowania różnych obiektów wydrukowanych na drukarkach 3D. Zadaniem uczniów była
również aranżacja pokoju przy wykorzystaniu mebelków wydrukowanych na drukarce 3D.
Urządzone „pudełkowe” salony i pokoje uczniowie fotografowali, a następnie
przygotowywali karty do katalogu. Uczniowie pracowali w małych 3-4 os. grupach, ucząc się
i doskonale bawiąc. Innowacja przyniosła też nowe pomysły na ciekawą lekcję. Pani Anna
Gołębiowska wykorzystała zasoby i przeprowadziła fragment lekcji języka angielskiego,
ucząc nazewnictwa mebli, opisu ich przeznaczenia i opowiadania o usytuowaniu mebli w
pokoju.

Klasy ósme w ramach powtórzenia wiadomości wzięły udział w zajęciach pt. „Siła tarcia”.
Współtwórczyni innowacji prof. Bożena Zgradzińska z Instytutu Fizyki Uniwersytetu Marii
Curie-Skłodowskiej w Lublinie udostępniła na zajęcia kompletne zasoby do przeprowadzenia
lekcji doświadczalnej o tarciu. Uczniowie zestawiali układ do pomiaru siły tarcia,
samodzielnie wykonywali pomiary i dokonywali obliczeń, wpisując wyniki na
przygotowanych kartach pracy. Jedna z grup korzystała z klasycznych zestawów
zawierających drewniane klocki i siłomierze, druga miała okazję skorzystać z zestawów
wydrukowanych na drukarkach 3D. Uczniowie dochodzili do wiedzy poprzez
eksperymentowanie, co niewątpliwie poprawiło zrozumienie i zapamiętanie tematu oraz
uatrakcyjniło lekcję.

Biblioteka Eksperymentu Uczniowskiego to pomysły i komplety materiałów wsparcia do realizacji lekcji
wspieranej doświadczeniami i obserwacjami. Wśród zasobów Biblioteki Eksperymentu dostępne są gotowe
scenariusze zajęć, karty pracy ucznia, materiały dla nauczycieli i uczniów oraz opisy doświadczeń wraz z
katalogami zasobów oraz projektami 3D. Biblioteka Eksperymentu wprowadza doświadczenia nie tylko na
lekcje fizyki czy chemii, ale również na lekcje informatyki, geografii, przyrody czy plastyki. Ważnym
elementem innowacji są też pomysły na wykorzystanie drukarek 3D zakupionych w ramach programu
Ministerstwa Edukacji i Nauki „Laboratoria przyszłości”. Wśród materiałów udostępnionych w ramach
innowacji znajdują się gotowe do wydruku na drukarkach 3D projekty, które służą do realizacji doświadczeń i
prowadzenia obserwacji.

zapraszamy do galerii

Kategoria: