Radosław Suski

 Turkey

6 października 2020 roku został ogłoszony konkurs na logo do projektu ‘My school is cool’ wśród wszystkich szkół partnerskich ( z Bułgarii, Łotwy, Rumunii, Turcji i Polski).

Był to konkurs 2-etapowy (1 etap – szkolny i 2 etap – międzynarodowy). W naszej szkole w konkursie brali udział uczniowie z klasy 6c, 6d i 6e. Zgłosili oni 5 prac.

Najciekawsza praca została wyłoniona przez nauczycieli biorących udział w projekcie oraz Pana Dyrektora podczas głosowania poprzez komunikator WhatsApp. Była to praca wykonana przez Julię Santarossę z klasy 6c.

Następnie 24 listopada 2020 r. podczas spotkania międzynarodowego online odbył się 2 etap konkursu. Wzięło w nim udział 5 prac (po jednej pracy z każdej szkoły partnerskiej). Najlepszą pracą okazała się praca ze szkoły w Turcji. Została ona oficjalnym logo naszego projektu.

Regulamin konkursu (pobierz plik .doc)

I etap (szkolny) - prace polskie  II etap (międzynarodowy) 
A. Szwaczko, Ł. Białek A Szwaczko Biaek Bulgaria Bulgaria
A. Wieluńska A Wieluska Latvia Latvia
J. Santarossa J Santarossa Poland Poland
K. Krukowski K Krukowski Romania Romania
Z. Szynkaruk, W. Kolano Z Szynkaruk W Kolano Turkey Turkey

 

Kategoria: