P&R#Admins

Hej, kolęda, kolęda!

Wspomnienia z tegorocznego kolędowania.

„Niesiemy Wam dobrą nowinę,/ Panienka święta urodzi dziecinę” Z takimi słowami kolędnicy odwiedzali w tym roku klasy 1-3 naszej szkoły.

            Obrzęd kolędowania wywodzi się już z czasów słowiańskich. Obchodzony był w kulturach rolniczych i pasterskich, kiedy to grupy kolędników odwiedzały gospodarstwa z życzeniami pomyślności w Nowym Roku, za co otrzymywały dary w postaci jedzenia lub datki pieniężne. Uczestnicy szkolnego kółka teatralnego postanowili podtrzymać tę piękną, polską tradycję i przygotowali krótką inscenizację.

            23 i 26 styczna 2018 r. do większości klas pierwszych, drugich i trzecich naszej szkoły zapukali kolędnicy. Ze śpiewem na ustach i radością w sercu wędrowali od klasy do klasy i głosili Dobrą Nowinę. W trupie aktorskiej znalazło się miejsce dla Heroda, diabłów i śmierci, ale też dla turonia, aniołów i bożej rodziny. Inscenizacja miała dwie części. Pierwsza traktowała o niecnych planach Heroda, który postanowił zabić małego Jezusa. Niestety, kto mieczem wojuje, od miecza ginie. Tak też stało się z Herodem – przyszła po niego śmierć i zapędził go do piekła. W drugiej części zapowiadanej przez turonia widzowie mogli zobaczyć bożą rodzinę, która przynosi pokój i nadzieję. Widzowie mogli utożsamić się z dziećmi przybywającymi do Dzieciątka i składającymi dary. Na koniec swej wizyty kolędnicy złożyli uczniom tradycyjne, noworoczne życzenia.

Mamy nadzieję, że kolędnicy również w przyszłym roku zagoszczą w murach naszej szkoły.

Uczniów przygotowała p. Paulina Puto.

Kategoria: