Piotr Dobrowolski
Kategoria:

 

PRZERWY LEKCJE
7.55-8.00 8.00-8.45
8.45-8.55 8.55-9.40
9.40-9.50 9.50-10.35
10.35-10.45 10.45-11.30
11.30-11.45 obiadowa 11.45-12.30
12.30-12.50 obiadowa 12.50-13.35
13.35-13.50 obiadowa 13.50-14.35
14.35-14.40 14.40-15.25
15.25-15.30 15.30-16.15
16.15-16.20 16.20-17.05
Radosław Suski
Kategoria:

KALENDARZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uwaga: Terminy zaplanowanych działań w trakcie roku szkolnego mogą ulegać zmianie!

WYDARZENA

TERMINY

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

WRZESIEŃ

   

Inauguracja roku szkolnego2019/2020

2.09.2019

poniedziałek

godz. 9.00 - akademia dla uczniów klas II-IV sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

godz. 10.30 - akademia dla uczniów klas V-VIII w sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

godz. 12.00 - przywitanie uczniów klas I w sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

Apele porządkowe

4.09.2019

środa  11.45

Klasy V-VIII

 

5.09.2019

czwartek 11.45

Klasy I-IV

 

80 rocznica wybuchu

II wojny światowej

1.09.2019

17.09.2019

Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę tematem zajęć lekcyjnych z języka polskiego, historii, godzina wychowawczej  

Dekoracje w salach i na korytarzu szkoły

Spotkania z rodzicami –

 

rozpoczęcie w sali gimnastycznej spotkaniem z Dyrekcją szkoły

10.09.2019

(wtorek)

godz.16.30

I-IV

godz. 18.00
V-VIII

 

80 Rocznica Obrony Lublina

16.09.2019

Uczestniczenie pocztu sztandarowego szkoły w mszy świętej i przemarsz pod pomnik Obrońców Lublina.

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

26.09.2019

(czwartek)

17.30-19.30

Dyskoteka organizowana przez Samorząd Uczniowski

Dla uczniów klas IV-VIII

Konkursy przedmiotowe

 

 

do 27.09.2019

Zgłoszenie do wicedyrektora szkoły przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów uczniów deklarujących udział w konkursach przedmiotowych:

- zgłoszenie uczestników do etapu szkolnego.

Powołanie komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego.

Zebranie z rodzicami klas I przed ślubowaniem

Ustalą wychowawcy klas I

Zebrania związane z przygotowaniem uroczystości ślubowania.

PAŹDZIERNIK

   

Ślubowanie klas I

 

11.10.2019

godz.17.00

(piątek)

Przygotowanie uczniów klas I do ślubowania:

- zapoznanie uczniów ze szkołą i jej najbliższą okolicą

- nauka hymnu państwowego i szkolnego

- przygotowanie części artystycznej

- przygotowanie dekoracji w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej

Tydzień zrównoważonego nastroju

7-11.10.2019

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2019

wg. Zarządzenia Dyrektora szkoły

Akademie dla klasy I-V; VI-VIII

Msza święta w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli naszej szkoły.

XVIII Dzień Papieski

13.10.2019

Wystawa okolicznościowa poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II i Dziełu Trzeciego Tysiąclecia.

LISTOPAD

   

Wszystkich Świętych

1.11.2019

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

„Losy żołnierza…”

6.11.2019

 

101 Rocznica Odzyskania

Niepodległości

8.11.2019

(piątek)

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Uroczyste akademie

Dekoracje w salach lekcyjnych

Dzień życzliwości

21.11.2019

 

Pokazy chemiczne

22.11.2019

Klasy VI

Zebrania z Rodzicami

19.11.2019

Klasy V-VIII

Godz. 17.00

 

20.11.2019

Klasy I-IV

Godz.16.30

 

Test wiedzy - 450 lat Unii Lubelskiej i 15 lat w Unii Europejskiej

20.11. 2019

Dla klas IV-VIII

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Zabawa andrzejkowa

28.11.2019

(czwartek)

17.30-19.30

Przygotowanie: SU pod opieką p.E.Kozak

GRUDZIEŃ

   

Próbny egzamin z OKE

2-4. 12.2019

Zmiany organizacji pracy klas VIII

Czekamy na Mikołaja

6.12.2019 (Mikołajki)

Mikołajki klasowe i szkolne.

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych

do 6.12.2019

Przekazać rodzicom informacje o grożących uczniom ocenach niedostatecznych

Rocznica odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Patronowi z okazji przyznania Nagrody Nobla

9.12.2019

Złożenie kwiatów w miejscu poświęconym Patronowi szkoły z okazji kolejnej rocznicy śmierci.

Audycja transmitowana przez radiowęzeł.

Dwuosobowe delegacje z obecnych w tym czasie klas I-VIII.

Lekcje poświęcone Patronowi szkoły.

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2019

Dekoracja na korytarzu.

Konkurs Ogólnopolski „Dzieje oręża…”

13.12.2019

 

Wspólne kolędowanie

klas I-VIII

20.12.2019

(piątek)

Przygotowanie i prezentacja jasełek  w amfiteatrze parafii Niepokalanego Serca Maryi

Organizacja według zarządzenia Dyrektora szkoły

Udział w akcjach

charytatywnych

Grudzień

2019

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Mikołaj o Tobie nie zapomni” objęcie pomocą dzieci z rodzin ubogich z naszej szkoły

Przerwa świąteczna

Boże Narodzenie

23 - 31.12.

2019

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego  Pracownikom, Uczniom i ich Rodzinom życzy Dyrekcja Szkoły

STYCZEŃ

   

Jasełka dla parafian

5.01.2020

Jasełka dla parafian zostaną wystawione po Mszy św. o godz.11.30 w amfiteatrze kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi

Zabawy choinkowe

28.01.2020

Wtorek

 klas. I-IV

10.30-12.30

30. 01.2020

czwartek

Klasy V-VIII

16.30 -19.00

 

Wystawienie przewidywanych ocen za I semestr z zajęć edukacyjnych i zachowania

do 17.12.2019

do godz.15

Poinformowanie rodziców /opiekunów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku elektronicznym.

Wystawienie ostatecznych ocen za I semestr z zajęć edukacyjnych i zachowania

7. 01.2020

Poinformowanie rodziców /opiekunów o ostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku elektronicznym.

Zebrania klasyfikacyjne

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.01.2020

(piątek)

 

Ferie zimowe

 

 

13.01-24.01.2020

 

Zakończenie I semestru

10.01.2020

 

Rozpoczęcie II semestru

27.01.2020

 

Zebrania z rodzicami

28.01.2020

(wtorek)

17.00

kl.V-VIII

Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania na zakończenie I semestru oraz poruszenie problematyki wychowawczej

29.01.2020

16.30

kl. I -IV

LUTY

   

Podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego

Termin do ustalenia

Apel podsumowujący wyniki osiągnięte w I semestrze w sali gimnastycznej.

Tłusty Czwartek

20.02.2020

Mile widziane pączkowe wyroby własne J

Środa Popielcowa

26.02.2020

Rozpoczęcie Wielkiego Postu

MARZEC

 

 

Rekolekcje Wielkopostne

Ustala parafia

Organizacja zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły

Zebrania z rodzicami

31.03.2020

17.00

Klasy V-VIII

Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania na zakończenie I semestru oraz poruszenie problematyki wychowawczej.

1.04.2020

16.30

Klasy I-IV

 

KWIECIEŃ

   

Rada Pedagogiczna

2.04. 2020

1. Opiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny

2. Sprawy różne

Przerwa świąteczna- Wielkanocna 

9.04 -14.04.2020

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO WSZYSTKIM PRACOWNIKOM ŻYCZY DYREKCJA SZKOŁY

Egzamin Ósmoklasisty

21-23.04.2020

 

Rocznica Uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

 

 

29.04.2020

Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja dla klas I- IV i V-VIII

Tematyka zajęć lekcyjnych – j. polski,

historia, godz. z wychowawcą.

Dekoracja na I piętrze.

Dzień wolny o zajęć dydaktycznych

 

30.04.2020

 

MAJ

   

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne

 

wg.harmonogr

maj –czerwiec

2020

Rajdy, wycieczki według wcześniej ustalonego harmonogramu oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

Święto Konstytucji 3 Maja

3.05.2020

Zapraszamy na miejskie uroczystości

Dzień wolny o zajęć dydaktycznych    

4.05.2020

 

Dzień Języków Obcych

7.05.2020

 

Oceny niedostateczne

do 15.05.2020r

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Święto szkoły SP38

15.05.2020r.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Sprawdzian kompetencji 

klas IV - VII

Maj-czerwiec. 2020

Sprawdzian diagnostyczny odbywa o w wyznaczonym dniu o ustalonej godzinie dla wszystkich klas danego poziomu podczas zajęć lekcyjnych pod opieka nauczyciela uczącego.

Dzień Matki i Ojca

26.05.2020

Tydzień Rodziny. Przedstawienia w ramach klas.

Dekoracja w salach lekcyjnych

Spotkania

z rodzicami przyszłych uczniów klas I

 

 

 

28.05.2020

Godz. 17.00

-Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i życzenia zorganizowania zajęć z religii.

-Przedstawienie programu i podręczników.

CZERWIEC

   

Dzień Dziecka

1.06.2020

 

Sprawdzian klas
I-III

Czerwiec 2020r

Sprawdzian z wykorzystaniem arkuszy z Wałbrzycha

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

9.06.2020

Wystawienie przewidywanych ocen za II semestr

Zebrania z rodzicami

9.06.2020

17.00

Klasy V-VIII

Wywiadówki ogólnoszkolne

1.Informacje końcoworoczne przekazane przez Dyrektora

2.Program zakończenia roku szkolnego.

10.06.2020

16.30

Klasy I-IV

Wystawienie ostatecznych ocen

18.06.2020

Wystawienia ocen za II semestr za zajęcia edukacyjne i zachowanie

Parafialny Festyn Rodzinny

Ustala parafia

Prezentacja Szkoły w ramach festynu parafialnego.

Klasyfikacja

i zebranie Rady Pedagogicznej

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.06.2020

 

 

 

Rozliczenie z podręczników rządowych

Według harmonogramu ustalonego przez bibliotekę

Zgodnie z ustaleniami pracowników biblioteki

Zakończenie klas III

 

18.06.2020

Uroczyste podsumowanie I etapu edukacyjnego w sali gimnastycznej

Boże Ciało

11.06.2020

Dzień wolny od pracy

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2020

 

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2020

(czwartek)

Wyjście klas I-VIII ze sztandarem spod szkoły do kościoła

Msza Święta dziękczynna za zakończony rok szkolny 2019/2020

 

25.06.2020

(czwartek)

 godz. 16.00

26.06.2020

(piątek)

 

 

 

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII połączone z przekazaniem sztandaru i wręczeniem nagród.

 

 

 

Uroczyste akademie w sali gimnastycznej

 Podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów. Wręczenie nagród za wyniki w nauce i konkursy oraz dyplomów dla rodziców.

Klasy I – III g.  8.30

 

Klasy IV – Vg.  10.30

 

Klasy VI-VII g. 12.30

Wręczenie świadectw uczniom klas I –VIII-

Wręczenie świadectw dla uczniów klas VIII może się odbyć o godz. 9 i odbiór zaświadczeń w sekretariacie.

P&R#Admins
Kategoria:

Regulamin korzystania z obiektu sportowego

przy Szkole Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

finansowanego przez Gminę Lublin

 

I. Obiektem sportowym zarządza dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

II. W skład obiektu sportowego wchodzi: boisko piłkarskie, boisko wielofunkcyjne do gry w piłkę koszykową, piłkę ręczną, piłkę siatkową i tenis ziemny, bieżnia, skocznia do skoku w dal z rozbiegiem, trybuny oraz tereny sąsiadujące, stanowiące własność szkoły.

III. Pierwszeństwo korzystania z boisk mają uczniowie Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie, kluby sportowe w dalszej kolejności pozostali użytkownicy po uzgodnieniu z dyrekcją szkoły.

IV. Harmonogram rezerwacji opracowuje kierownik gospodarczy w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

V. Zarządca zastrzega sobie prawo odwołania wcześniej zaplanowanych zajęć.

VI. W wypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych zarządca może czasowo zabronić korzystania z obiektu.

VII. Osoby korzystające z boisk zobowiązane są do rejestru użytkowników. Wpis jest potwierdzeniem zapoznania się z regulaminem obiektu i jego akceptacji.

VIII. Korzystanie z obiektu dozwolone jest tylko pod nadzorem osoby upoważnionej lub nauczyciela SP-38 w porozumieniu z dyrekcją szkoły.

IX. Z obiektu mogą korzystać grupy zorganizowane pod kierownictwem pełnoletniego opiekuna. Ponosi on odpowiedzialność za prowadzoną przez siebie grupę.

X. Przed każdymi zajęciami prowadzący zajęcia ma obowiązek sprawdzić stan udostępnionych urządzeń oraz sprzętu sportowego. Korzystający zobowiązany jest do zgłoszenia każdego zauważonego uszkodzenia kierownikowi gospodarczemu lub właściwemu pracownikowi szkoły.

XI. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z boisk zgodnie z ich przeznaczeniem zabrania się:

1. używania butów wyposażonych w korki lub kolce,

2. wprowadzania i używania sprzętu niezgodnego z przeznaczeniem boisk np. rower, motorower, deskorolka, rolki,

3. niszczenia urządzeń sportowych i płyty boiska,

4. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,

5. palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu i innych środków odurzających,

6. zaśmiecania,

7. przeszkadzania w zajęciach lub w grze,

8. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

9. wprowadzania zwierząt,

10. korzystania z obiektu bez zgody (patrz pkt. VIII),

11. przebywania i korzystania z obiektu poza godzinami otwarcia,

12. używania na terenie obiektu czapek, kominiarek i innych akcesoriów utrudniających identyfikacją osoby,

13. rzucania wszelkimi przedmiotami,

14. rozniecania ognia, zapalania wszelkich wytworów pirotechnicznych,

15. pisania, malowania, oklejania na ogrodzeniu i elementach wyposażenia obiektu,

16. umieszczania wszelkich reklam bez zgody administratora,

17. załatwiania potrzeb fizjologicznych,

18. wnoszenia rozpylaczy gazu, substancji żrących lub farbujących,

19. wnoszenia butelek i innych pojemników wykonanych ze szkła lub innego pękającego materiału,

20. fotografowania i nagrywania pracowników oraz użytkowników obiektu bez ich wyraźnej zgody,

21. użytkowania miejsc o nawierzchni tartanowej/ boisko wielofunkcyjne do piłki koszykowej, piłki siatkowej, piłki ręcznej, bieżni, rozbiegu do skoczni w dal przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych.

XII. Osoby prowadzące zajęcia na obiekcie są odpowiedzialne za bezpieczeństwo oraz właściwą organizację zajęć, porządek i dyscyplinę.

XIII. Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże i wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu.

XIV. Za szkody materialne powstałe na skutek nieprawidłowego korzystania z obiektu i znajdujących się na nich urządzeń odpowiada korzystający, a w przypadku osób niepełnoletnich – ich rodzice lub opiekunowie. Obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody.

XV. Upoważniony pracownik szkoły może:

1. nakazać użytkownikom zmianę niewłaściwego sposobu korzystania z obiektu,

2. nakazać opuszczenie obiektu użytkownikom, którzy łamią niniejszy regulamin,

3. wezwać policję lub straż miejską w celu usunięcia osób pozostających na terenie obiektu mimo nakazu opuszczenia go.

XVI. Teren obiektu objęty jest ciągłym monitoringiem.

XVII. Wszystkich użytkowników obiektu obowiązuje przestrzeganie przepisów BHP i P. POŻ. oraz zachowania porządku, czystości, estetyki na terenie całego obiektu i w jego otoczeniu.

XVIII. Każdy kto przebywa na terenie obiektu ma obowiązek zastosować się do poleceń policji, straży miejskiej, straży pożarnej, służb porządkowych oraz zaleceń przekazywanych przez upoważnionego pracownika szkoły.

XIX. Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz zaleceń.

XX. Osoby naruszające regulamin będą pociągnięte do odpowiedzialności karno - administracyjnej.

 

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie

P&R#Admins
Kategoria:

Konto bankowe – żywieniowe, obiady

Szkoła Podstawowej nr 38 w Lublinie

Bank: PeKaO S.A. V O/Lublin

Numer konta: 05 1240 1503 1111 0010 0162 9494

Podajemy: nazwisko i imię, adres oraz klasę ucznia, a także za który miesiąc dokonujemy wpłaty.

P&R#Admins
Kategoria:

Szkoła Podstawowa nr 38 im. Henryka Sienkiewicza jest atrakcyjnie usytuowana – na spokojnym osiedlu, wśród zieleni i licznych tras spacerowych. Szkoła posiada własny parking i całodobowy wewnętrzny i zewnętrzny monitoring.
Dzieci uczą się w czystych, przestronnych i wyremontowanych salach lekcyjnych. Wszystkie sale wyposażone są w tablice interaktywne i niezbędne w procesie edukacyjnym pomoce dydaktyczne. Szkoła posiada dwie pracownie komputerowe, centrum multimedialne wyposażone w nowoczesny sprzęt komputerowy z dostępem do Internetu.
Naszym niezmiennym i stałym celem jest zapewnienie wysokiego poziomu nauczania w oparciu o sprawdzone i innowacyjne metody pracy oraz programy dydaktyczne dostosowane do poziomu i możliwości uczniów. Cel ten realizowany jest przez wykwalifikowaną, twórczą i życzliwą dzieciom Kadrę Pedagogiczną, chętną do współpracy z Rodzicami.
Zajęcia lekcyjne trwają najpóźniej do godziny 16.10. Uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i pasje na zajęciach pozalekcyjnych w ramach wielu kół przedmiotowo-artystycznych m.in. koła językowego, historycznego, teatralnego, tańca , origami czy chóru. Nasza szkoła ma także bogatą ofertę zajęć sportowych. Uczestniczymy w programach finansowanych przez Ministerstwo Sportu oraz z budżetu miasta takich jak. koszykówka , piłki ręczna, piłki siatkowa i lekkoatletyka. Zajęcia te odbywają się w dużej sali gimnastycznej oraz na jednym z nowocześniejszych w Lublinie kompleksie obiektów sportowych z 4 torową bieżnią. Nasi uczniowie z powodzeniem startują w Igrzyskach Młodzieży Szkolnej będących miejscem rywalizacji między szkołami naszego miasta.
Jako placówka oświatowa bierzemy również udział w wielu projektach edukacyjnych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.
W naszej szkole zapewniamy fachową opiekę logopedy, lekarza stomatologa, pielęgniarki. Rodzice i opiekunowie mogą liczyć na pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych poprzez ścisłą współpracę z pedagogiem szkolnym, Poradnią Pedagogiczno-Psychologiczną.
Wszyscy uczniowie, w szczególności klas I-III, mogą uczestniczyć w atrakcyjnych zajęciach świetlicowych w godz. 6.30-17.00.
Do dyspozycji uczniów jest Biblioteka oraz czytelnia szkolna, która oferuje bogaty księgozbiór oraz czasopisma dziecięce i młodzieżowe.
Oprócz dbałości o bezpieczeństwo i stabilny rozwój fizyczno-intelektualny uczniów dbamy również o ich zdrowe odżywianie uczestnicząc w programach „Szklanka mleka” i „Warzywa i owoce w szkole” oraz proponując smaczne posiłki w naszej stołówce przygotowane przez szkolną kuchnię, jak przystało na Szkołę Promującą Zdrowie.
Nasza szkoła może pochwalić się wieloma certyfikatami m.in. Szkoły Przyjaznej Rodzinie.

 

P&R#Admins
Kategoria:

HISTORIA SZKOŁY PODSTAWOWEJ nr 38

im. HENRYKA SIENKIEWICZA w LUBLINIE

Szkoła Podstawowa nr 38 rozpoczęła swą pracę 1 września 1974 r. Pierwszym jej dyrektorem była p. mgr Krystyna Leonhardt, zaś Jej zastępcą została p. Teresa Czajka.

W pierwszym roku do naszej szkoły uczęszczało 480 uczniów. Grono pedagogiczne liczyło wówczas tylko 26 osób. Z każdym rokiem, wraz z rozwojem osiedla im. Henryka Sienkiewicza, placówce przybywało uczniów, w związku z czym powiększyło się także grono nauczycieli.

Przez pierwsze 3 lata cała społeczność szkolna solidnie przygotowała się do wielkiego wydarzenia, jakim był akt nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza. Miało to miejsce 6 maja 1977 roku.

Od tego momentu dla już 1130 uczniów i 52 nauczycieli bardzo bliskie stały się słowa wypowiedziane przez wybitnego Polaka, naszego patrona: „Powinno się kochać Ojczyznę nade wszystko i mieć jej dobro na myśli”.

Rzetelną pracą, nauką i zaangażowaniem uczniowie naszej szkoły potwierdzili swą do niej przynależność. W każdym roku szkolnym mieliśmy laureatów w różnych konkursach przedmiotowych i wybitnych sportowców, którzy rozsławiali nasze imię w Lublinie i w województwie.

Od 1982 r. istniał w szkole harcerski zespół taneczny „Krajka”, który na przeglądach artystycznych- krajowych i zagranicznych zawsze zajmował czołowe miejsca. W jubileuszowym X roku pracy (1984/85) do naszej szkoły uczęszczało już 1244 uczniów, których uczyło 82 nauczycieli. Pani dyrektor Krystyna Leonhardt kierowała szkołą do 1988 r. To Ona, doskonały organizator i twórca sukcesów szkoły, dzięki silnej osobowości i wysokiej kulturze osobistej potrafiła zmobilizować całą szkolną społeczność do twórczego działania, zbudowania wysokiej pozycji szkoły w środowisku. Jej zastępcy : mgr Teresa Czajka, mgr Maria Borsuk, mgr Krystyna Kaucha, mgr Krystyna Stanisławek i mgr Teresa Cynkusz – wymagające wobec siebie i innych, wspierając te działania, stały się wzorami dla wielu pokoleń młodzieży.

Rok 1987 zapisał się złotymi zgłoskami w naszej historii – dzięki rekordowej liczbie laureatów olimpiadprzedmiotowych ( 40 ) zajęliśmy I miejsce wśród lubelskich podstawówek.

W 1988 roku dyrektorem szkoły została mgr Łucja Piekut, która pełniła z oddaniem tę funkcję aż do śmierci w 2005 roku. Była nie tylko doskonałym pedagogiem, ale i prężnym menedżerem. Dyrektorem reformowanej szkoły. Zainicjowała między innymi powstanie pierwszej pracowni komputerowej w szkole, której zakup sfinansowali rodzice. We wrześniu 1990 r. powróciła do szkoły nauka religii, a z nią nadzieja na większą humanizację życia. W listopadzie tegoż roku odbyła się uroczystość poświęcenia sztandaru i budynku szkolnego.

W latach 1992 - 2004 r. przy szkole funkcjonowała filia na os. Ruta umiejscowiona w budynku przedszkola przy ulicy Dziewanny. Filia była przez lata małym azylem dla najmłodszych.

Od września 2005 r. cały proces dydaktyczny i wychowawczy odbywa się wyłącznie w budynku przy ulicy Pana Wołodyjowskiego 13.

W kwietniu 2005 roku Prezydent miasta Lublin ogłosił konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie. W wyniku konkursu stanowisko dyrektora szkoły z dniem 1 sierpnia 2005 r. objął p. mgr Mirosław Wójcik. Jego zastępcą pozostał pełniący już wcześniej tę funkcję p. mgr Jerzy Jarosiński.

Nowy dyrektor przejął kierowanie szkołą w trudnym momencie. Stan techniczny szkolnego budynku pozostawiał wiele do życzenia. Obiekt nie był remontowany od początku swojego istnienia, tj. od 1974 r. Pan dyrektor Mirosław Wójcik podjął szereg działań, które zaowocowały znaczącym unowocześnieniem szkoły. W ramach projektów EFS uzyskał dla szkoły dwie nowe pracownie komputerowe, a także dwie pracownie multimedialne. W roku szkolnym 2008/2009 przeprowadzono termomodernizację. Budynek szkoły zyskał ciekawą nowoczesną elewację. W szkole powstała nowa kotłownia sterująca komputerowo systemem c.o.. Wymieniono całą stolarkę okienną.

W sali gimnastycznej został wymieniony parkiet, powstało także nowoczesne oświetlenie halogenowe. Wyremontowano podłogi na szkolnych korytarzach, oraz w większości sal (to w ramach środków własnych). W szkole powstał system monitoringu zwiększający bezpieczeństwo uczniów i pracowników szkoły. Budynek został ozdobiony muralem z wizerunkiem patrona Henryka Sienkiewicza.

Pan dyr. Mirosław Wójcik w drugiej kadencji podjął szereg kolejnych inicjatyw, które zaowocowały dalszymi znaczącymi zmianami. W roku szkolnym 2011/2012 zostały wyremontowane boiska szkolne, które dodatkowo zyskały okalającą je bieżnię. W tym samym roku Szkoła pozyskała w ramach programu rządowego Radosna Szkoła - plac zabaw. Baza szkoły wciąż się bogaci, Rada Rodziców zakupiła pierwszą tablicę interaktywną w 2009 r.. Rok później w ramach szkolnego projektu „Szansa dla ucznia” ,współfinansowanego ze środków EFS, zakupiono kolejne dwie takie tablice, a także wiele nowoczesnych pomocy dydaktycznych. Sukcesywnie unowocześniane pracownie obecnie wszystkie wyposażone są w tablice interaktywne. W każdej sali lekcyjnej jest komputer z dostępem

do Internetu. Od 1 września 2015 roku ze szkoły ostatecznie zniknęły papierowe dzienniki zastąpione dziennikiem elektronicznym. Wyremontowano bibliotekę szkolną. Powstały dwie nowe świetlice szkolne.

Nadal utrzymywane są wysokie wyniki w nauce. Podczas zewnętrznych sprawdzianów podsumowujących naukę w szkole podstawowej organizowanych przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Krakowie nasi uczniowie uzyskiwali wyniki bardzo wysokie i najwyższe. W roku szkolnym2013/14 uzyskaliśmy 2 najlepszy wynik wśród lubelskich publicznych szkół podstawowych.

Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w wielu projektach rozwijających umiejętności uczniów, a także wspierających uczniów z trudnościami. Prowadzimy szeroko zakrojone działania profilaktyczno-wychowawcze ukierunkowane na harmonijny i zdrowy rozwój naszych uczniów. Realizujemy misję szkoły przyjaznej uczniowi, którego dobro stawiamy zawsze na pierwszym miejscu.

Współpracujemy z różnymi organizacjami i placówkami kulturalnymi, zaznaczając swoje istnienie w środowisku i mieście. Od lat jesteśmy organizatorem Konkursu Literacko – Plastycznego „O pióro HenrykaSienkiewicza”, w którym udział biorą uczniowie z całej Polski. Konkurs swoim patronatem objęli Wojewoda Lubelski, Marszałek Województwa Lubelskiego, Prezydent Miasta Lublin i Lubelski Kurator Oświaty. W szkole działa wiele grup artystycznych promujących naszą placówkę na terenie Lublina i województwa lubelskiego. Możemy pochwalić się działającymi od wielu lat zespołem wokalnym „Brzdąc” i szkolnym teatrem „Bez maski”. Nasi sportowcy zajmują czołowemiejsca w zawodach miejskich i wojewódzkich. Potwierdzeniem tego jest zajęcie 2 miejsca przez naszych uczniów w klasyfikacji generalnej Igrzysk Młodzieży Szkolnej Miasta Lublin 2014/2015 w kategorii dziewcząt i chłopców. Nasi uczniowie są też wspaniałymi kibicami. W konkursie zorganizowanym w listopadzie 2015 r. w ramach projektu "Lublin Kibicuje Bezpiecznie" najaktywniejszym okazał się nasz Szkolny Klub Kibica ze Szkoły Podstawowej nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie.

Szkoła Podstawowa nr 38 ma „klimat”,jest piękna, przyjazna dziecku i rodzinna – wielu absolwentów zapisuje do niej swoje pociechy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

władys

Bez tytułu22