Piotr Dobrowolski

ZAJĘCIA SPORTOWE DODATKOWEObowiązują od 12.09.2022r.

(bezpłatne)

 

 

KOSZYKÓWKA chłopców 

         

  Klasy Godzina Prowadzący
PONIEDZIAŁEK

IV ,rocznik 2012 i młodsi

 

13.50-15.20 Dariusz Harasymiuk
PONIEDZIAŁEK VI 18.45- 21.00 Roman Myśliwiec
WTOREK V 15.25- 16.55  Andrzej Wilczyński
ŚRODA IV ,rocznik 2012 i młodsi 13.50- 15.20 Dariusz Harasymiuk
ŚRODA VII  17.00- 19.15 Roman Myśliwiec
CZWARTEK V 14.40- 16.10  Andrzej Wilczyński
CZWARTEK VI 15.25- 17.40 Roman Myśliwiec
PIĄTEK V 15.25-16.55 Andrzej Wilczyński
PIĄTEK VII 18.45- 21.00 Roman Myśliwiec

 

 

LEKKOATLETYKA dziewcząt i chłopców                                      

 

 

  klasy Godzina Prowadząca
PONIEDZIAŁEK II-IV 15.25-16.55 Ewa Ryczek
WTOREK II-IV 18.45- 21.00 Ewa ryczek

 

 

Kategoria: