Piotr Dobrowolski

 praca konkursowa

            7 grudnia 2022r. w Młodzieżowym Domu Kultury "Pod Akacją" w Lublinie odbyło się podsumowanie XXXI Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego i Literackiego "Moje Boże Narodzenie" pod Honorowym Patronatem  Prezydenta Miasta Lublin Krzysztofa Żuka i Lubelskiego Kuratora Oświaty Teresy Misiuk.

 Wyróżnienie w tym konkursie zdobyła nasza uczennica   

MILANA SEWERIN z kl. VIIIa

Na wystawę pokonkursową zakwalifikowano prace:

AGATY KOWALSKIEJ   z kl.  IVc,

KAJI SAMORAŃSKIEJ  z kl. Vb,

ROZALII ZAJKOWSKIEJ  z kl. Via,

IGI BURY z kl. VIIc (opiekun s. Dorota Podsiad)

Prace zostały wykonane pod kierunkiem Małgorzaty Piaseckiej-Kozdęby.

Kategoria: