Radosław Suski
galeria plastyczna czyli podsumowanie pracy zdalnej z plastyki 82 20200625 1275238201
Zapraszam do obejrzenia galerii, która prezentuje prace plastyczne naszych uczniów, wykonane samodzielnie, jednakże podporządkowane określonym zadaniom plastycznym.
Uczniowie z chęcią i zaangażowaniem podejmowali, czasami bardzo trudne treści i działania plastyczne. Świadczą o tym prezentowane prace.
Klasy IV tworzyły malarskie interpretacje kwitnących drzew i łąk, wymyślały fantastyczne zwierzęta stosując różne poznane techniki, tworzyły podmorskie krainy oraz portrety w technice kolażu.
Klasy V, poznając poszczególne epoki i style wykonywały rysunki lubelskich zabytkowych budowli, ponadto interpretowały dzieła znanych pejzażystów polskich.
Klasy VI poznawały tajniki rzeźby, grafiki i architektury projektując małe formy rzeźbiarskie, logo szkoły, monogramy oraz miasta przyszłości.
Uczniowie klas VII, poznając sztukę nowoczesną „bawili się” pop - artem, wymyślali happeningi, tworzyli ciekawe abstrakcje, które były sprawdzianem ich umiejętności plastycznych i wiedzy o środkach artystycznego przekazu. Ponadto ćwiczyli stosowanie waloru i światłocienia w tzw. rysunku 3D oraz w martwej naturze.
Prezentowane prace to tylko część twórczości naszych uczniów. Są dowodem na to, że plastyka jest ważnym elementem w rozwoju aktywności twórczej dziecka.
Bardzo dziękuję moim uczniom, że mogłam utworzyć tę galerię. Dziękuję, że przez trzy miesiące Waszej aktywności dawaliście mi radość i poczucie spełnienia.
Małgorzata Piasecka - Kozdęba
Kategoria: