Piotr Dobrowolski

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY odbędzie się w dniach 24, 27, 28 lutego 2023 r.

Zmiany w organizacji pracy szkoły dla klas 4-8.Lekcje będą skrócone i trwać będą po 30 minut:


Lekcja 1.     8.00 – 8.30
Lekcja 2.     8.40 – 9.10
Lekcja 3.     9.20 – 9.50
Lekcja 4.    10.00 – 10.30
Lekcja 5.    10.45 – 11.15
Lekcja 6.    11.30 – 12.00


Wszystkie lekcje w klasach 4-8 po szóstej lekcyjnej ulegają redukcji a uczniowie wracają do domu. Wychowawcy są zobowiązani przekazać rodzicom i uczniom informację o zmianach w planie lekcji. Nie ulegają zmianie lekcje w klasach 1-3 (trwają 45 minut).

DYREKCJA SZKOŁY

Kategoria: