Piotr Dobrowolski

Zarząd Samorządu Uczniowskiego
w roku szkolnym 2021/2022

 

Przewodniczący- Kamil Robak uczeń klasy 8b  

Zastępca przewodniczącego - Łucja Białek uczennica klasy 7e 

Zastępca  przewodniczącego  -Amelia Szerega uczennica klasy 8e 

Skarbnik - Jakub Bielecki uczeń klasy 7b

Sekretarz - Aniela Kurzyna uczennica klasy 8c  

Kategoria: