Piotr Dobrowolski

W dniu 29 kwietnia br. przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wzięli udział w uroczystych obchodach Lubelskiego Dnia Solidarności Międzypokoleniowej, który w tym roku odbył się pod hasłem „Międzypokoleniowy Lublin solidarny z Ukrainą".

Na placu Łokietka przed ratuszem zebrali się przedstawiciele władz, artyści, dzieci i młodzież lubelskich szkół i przedszkoli oraz seniorzy. Utworzyli Most Pokoleń z wykorzystaniem białych, czerwonych, niebieskich i żółtych kolorów. Część artystyczna uświetnili m.in. Chór Kasjopea, Chór Zespołu Ośrodków Wsparcia i Zespołu Ludowego Sławiniacy.

Uczestnicy wydarzenia podkreślali więzi łączące różne pokolenia lublinian, ale także solidarność z obywatelami Ukrainy, których gościmy w Lublinie.

Zapraszamy do galerii.

Kategoria: