Radosław Suski

KALENDARZ SZKOLNY W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

Uwaga: Terminy zaplanowanych działań w trakcie roku szkolnego mogą ulegać zmianie!

WYDARZENA

TERMINY

ZAPLANOWANE DZIAŁANIA

WRZESIEŃ

   

Inauguracja roku szkolnego2019/2020

2.09.2019

poniedziałek

godz. 9.00 - akademia dla uczniów klas II-IV sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

godz. 10.30 - akademia dla uczniów klas V-VIII w sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

godz. 12.00 - przywitanie uczniów klas I w sali gimnastycznej i spotkanie z wychowawcami

Apele porządkowe

4.09.2019

środa  11.45

Klasy V-VIII

 

5.09.2019

czwartek 11.45

Klasy I-IV

 

80 rocznica wybuchu

II wojny światowej

1.09.2019

17.09.2019

Rocznica wybuchu II wojny światowej oraz agresji ZSRR na Polskę tematem zajęć lekcyjnych z języka polskiego, historii, godzina wychowawczej  

Dekoracje w salach i na korytarzu szkoły

Spotkania z rodzicami –

 

rozpoczęcie w sali gimnastycznej spotkaniem z Dyrekcją szkoły

10.09.2019

(wtorek)

godz.16.30

I-IV

godz. 18.00
V-VIII

 

80 Rocznica Obrony Lublina

16.09.2019

Uczestniczenie pocztu sztandarowego szkoły w mszy świętej i przemarsz pod pomnik Obrońców Lublina.

Dyskoteka z okazji Dnia Chłopaka

26.09.2019

(czwartek)

17.30-19.30

Dyskoteka organizowana przez Samorząd Uczniowski

Dla uczniów klas IV-VIII

Konkursy przedmiotowe

 

 

do 27.09.2019

Zgłoszenie do wicedyrektora szkoły przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów uczniów deklarujących udział w konkursach przedmiotowych:

- zgłoszenie uczestników do etapu szkolnego.

Powołanie komisji do przeprowadzenia etapu szkolnego.

Zebranie z rodzicami klas I przed ślubowaniem

Ustalą wychowawcy klas I

Zebrania związane z przygotowaniem uroczystości ślubowania.

PAŹDZIERNIK

   

Ślubowanie klas I

 

11.10.2019

godz.17.00

(piątek)

Przygotowanie uczniów klas I do ślubowania:

- zapoznanie uczniów ze szkołą i jej najbliższą okolicą

- nauka hymnu państwowego i szkolnego

- przygotowanie części artystycznej

- przygotowanie dekoracji w salach lekcyjnych i w sali gimnastycznej

Tydzień zrównoważonego nastroju

7-11.10.2019

 

Dzień Edukacji Narodowej

 

14.10.2019

wg. Zarządzenia Dyrektora szkoły

Akademie dla klasy I-V; VI-VIII

Msza święta w intencji żyjących i zmarłych nauczycieli naszej szkoły.

XVIII Dzień Papieski

13.10.2019

Wystawa okolicznościowa poświęcona świętemu Janowi Pawłowi II i Dziełu Trzeciego Tysiąclecia.

LISTOPAD

   

Wszystkich Świętych

1.11.2019

 

Ogólnopolski Konkurs Historyczny

„Losy żołnierza…”

6.11.2019

 

101 Rocznica Odzyskania

Niepodległości

8.11.2019

(piątek)

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Uroczyste akademie

Dekoracje w salach lekcyjnych

Dzień życzliwości

21.11.2019

 

Pokazy chemiczne

22.11.2019

Klasy VI

Zebrania z Rodzicami

19.11.2019

Klasy V-VIII

Godz. 17.00

 

20.11.2019

Klasy I-IV

Godz.16.30

 

Test wiedzy - 450 lat Unii Lubelskiej i 15 lat w Unii Europejskiej

20.11. 2019

Dla klas IV-VIII

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Zabawa andrzejkowa

28.11.2019

(czwartek)

17.30-19.30

Przygotowanie: SU pod opieką p.E.Kozak

GRUDZIEŃ

   

Próbny egzamin z OKE

2-4. 12.2019

Zmiany organizacji pracy klas VIII

Czekamy na Mikołaja

6.12.2019 (Mikołajki)

Mikołajki klasowe i szkolne.

Informacja o grożących ocenach niedostatecznych

do 6.12.2019

Przekazać rodzicom informacje o grożących uczniom ocenach niedostatecznych

Rocznica odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Patronowi z okazji przyznania Nagrody Nobla

9.12.2019

Złożenie kwiatów w miejscu poświęconym Patronowi szkoły z okazji kolejnej rocznicy śmierci.

Audycja transmitowana przez radiowęzeł.

Dwuosobowe delegacje z obecnych w tym czasie klas I-VIII.

Lekcje poświęcone Patronowi szkoły.

38 rocznica wprowadzenia stanu wojennego

13.12.2019

Dekoracja na korytarzu.

Konkurs Ogólnopolski „Dzieje oręża…”

13.12.2019

 

Wspólne kolędowanie

klas I-VIII

20.12.2019

(piątek)

Przygotowanie i prezentacja jasełek  w amfiteatrze parafii Niepokalanego Serca Maryi

Organizacja według zarządzenia Dyrektora szkoły

Udział w akcjach

charytatywnych

Grudzień

2019

Akcja „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”, „Mikołaj o Tobie nie zapomni” objęcie pomocą dzieci z rodzin ubogich z naszej szkoły

Przerwa świąteczna

Boże Narodzenie

23 - 31.12.

2019

Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego  Pracownikom, Uczniom i ich Rodzinom życzy Dyrekcja Szkoły

STYCZEŃ

   

Jasełka dla parafian

5.01.2020

Jasełka dla parafian zostaną wystawione po Mszy św. o godz.11.30 w amfiteatrze kościoła pw. Niepokalanego Serca Maryi

Zabawy choinkowe

28.01.2020

Wtorek

 klas. I-IV

10.30-12.30

30. 01.2020

czwartek

Klasy V-VIII

16.30 -19.00

 

Wystawienie przewidywanych ocen za I semestr z zajęć edukacyjnych i zachowania

do 17.12.2019

do godz.15

Poinformowanie rodziców /opiekunów o przewidywanych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku elektronicznym.

Wystawienie ostatecznych ocen za I semestr z zajęć edukacyjnych i zachowania

7. 01.2020

Poinformowanie rodziców /opiekunów o ostatecznych ocenach z zajęć edukacyjnych i zachowania poprzez skierowanie wiadomości mailowej o zamieszczeniu takich ocen w dzienniku elektronicznym.

Zebrania klasyfikacyjne

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

10.01.2020

(piątek)

 

Ferie zimowe

 

 

13.01-24.01.2020

 

Zakończenie I semestru

10.01.2020

 

Rozpoczęcie II semestru

27.01.2020

 

Zebrania z rodzicami

28.01.2020

(wtorek)

17.00

kl.V-VIII

Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania na zakończenie I semestru oraz poruszenie problematyki wychowawczej

29.01.2020

16.30

kl. I -IV

LUTY

   

Podsumowanie pracy za I semestr roku szkolnego

Termin do ustalenia

Apel podsumowujący wyniki osiągnięte w I semestrze w sali gimnastycznej.

Tłusty Czwartek

20.02.2020

Mile widziane pączkowe wyroby własne J

Środa Popielcowa

26.02.2020

Rozpoczęcie Wielkiego Postu

MARZEC

 

 

Rekolekcje Wielkopostne

Ustala parafia

Organizacja zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły

Zebrania z rodzicami

31.03.2020

17.00

Klasy V-VIII

Przekazanie informacji w wynikach semestralnych i osiągnięciach uczniów z zajęć edukacyjnych i zachowania na zakończenie I semestru oraz poruszenie problematyki wychowawczej.

1.04.2020

16.30

Klasy I-IV

 

KWIECIEŃ

   

Rada Pedagogiczna

2.04. 2020

1. Opiniowanie arkusza organizacyjnego na rok szkolny

2. Sprawy różne

Przerwa świąteczna- Wielkanocna 

9.04 -14.04.2020

BŁOGOSŁAWIONYCH ŚWIĄT ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO WSZYSTKIM PRACOWNIKOM ŻYCZY DYREKCJA SZKOŁY

Egzamin Ósmoklasisty

21-23.04.2020

 

Rocznica Uchwalenia

Konstytucji 3 Maja

 

 

29.04.2020

Uroczysta akademia z okazji Święta Konstytucji 3 Maja dla klas I- IV i V-VIII

Tematyka zajęć lekcyjnych – j. polski,

historia, godz. z wychowawcą.

Dekoracja na I piętrze.

Dzień wolny o zajęć dydaktycznych

 

30.04.2020

 

MAJ

   

Ogólnoszkolne imprezy turystyczne

 

wg.harmonogr

maj –czerwiec

2020

Rajdy, wycieczki według wcześniej ustalonego harmonogramu oraz po uzgodnieniu z Dyrektorem szkoły.

Święto Konstytucji 3 Maja

3.05.2020

Zapraszamy na miejskie uroczystości

Dzień wolny o zajęć dydaktycznych    

4.05.2020

 

Dzień Języków Obcych

7.05.2020

 

Oceny niedostateczne

do 15.05.2020r

Poinformowanie rodziców o przewidywanych ocenach niedostatecznych na koniec roku szkolnego

Święto szkoły SP38

15.05.2020r.

Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora szkoły

Sprawdzian kompetencji 

klas IV - VII

Maj-czerwiec. 2020

Sprawdzian diagnostyczny odbywa o w wyznaczonym dniu o ustalonej godzinie dla wszystkich klas danego poziomu podczas zajęć lekcyjnych pod opieka nauczyciela uczącego.

Dzień Matki i Ojca

26.05.2020

Tydzień Rodziny. Przedstawienia w ramach klas.

Dekoracja w salach lekcyjnych

Spotkania

z rodzicami przyszłych uczniów klas I

 

 

 

28.05.2020

Godz. 17.00

-Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych i życzenia zorganizowania zajęć z religii.

-Przedstawienie programu i podręczników.

CZERWIEC

   

Dzień Dziecka

1.06.2020

 

Sprawdzian klas
I-III

Czerwiec 2020r

Sprawdzian z wykorzystaniem arkuszy z Wałbrzycha

Wystawienie przewidywanych ocen z zajęć edukacyjnych i zachowania

9.06.2020

Wystawienie przewidywanych ocen za II semestr

Zebrania z rodzicami

9.06.2020

17.00

Klasy V-VIII

Wywiadówki ogólnoszkolne

1.Informacje końcoworoczne przekazane przez Dyrektora

2.Program zakończenia roku szkolnego.

10.06.2020

16.30

Klasy I-IV

Wystawienie ostatecznych ocen

18.06.2020

Wystawienia ocen za II semestr za zajęcia edukacyjne i zachowanie

Parafialny Festyn Rodzinny

Ustala parafia

Prezentacja Szkoły w ramach festynu parafialnego.

Klasyfikacja

i zebranie Rady Pedagogicznej

 

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

22.06.2020

 

 

 

Rozliczenie z podręczników rządowych

Według harmonogramu ustalonego przez bibliotekę

Zgodnie z ustaleniami pracowników biblioteki

Zakończenie klas III

 

18.06.2020

Uroczyste podsumowanie I etapu edukacyjnego w sali gimnastycznej

Boże Ciało

11.06.2020

Dzień wolny od pracy

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

12.06.2020

 

Zakończenie roku szkolnego

25.06.2020

(czwartek)

Wyjście klas I-VIII ze sztandarem spod szkoły do kościoła

Msza Święta dziękczynna za zakończony rok szkolny 2019/2020

 

25.06.2020

(czwartek)

 godz. 16.00

26.06.2020

(piątek)

 

 

 

Uroczyste pożegnanie uczniów klas VIII połączone z przekazaniem sztandaru i wręczeniem nagród.

 

 

 

Uroczyste akademie w sali gimnastycznej

 Podsumowanie wyników i osiągnięć uczniów. Wręczenie nagród za wyniki w nauce i konkursy oraz dyplomów dla rodziców.

Klasy I – III g.  8.30

 

Klasy IV – Vg.  10.30

 

Klasy VI-VII g. 12.30

Wręczenie świadectw uczniom klas I –VIII-

Wręczenie świadectw dla uczniów klas VIII może się odbyć o godz. 9 i odbiór zaświadczeń w sekretariacie.

Kategoria: