Piotr Dobrowolski

Na spotkania z dyrekcją należy umawiać się przez sekretariat (tel: 81 525 22 84) podając imię i nazwisko, nr telefonu oraz temat sprawy.

 

Dyrektor Szkoły Teresa Hamryszczak

Poniedziałki:      8.00-12.00

     Czwartki:        14.00-16.00

 

Wicedyrektor Jolanta Sobkowicz

    Środy:              13.00-16.00

 

Wicedyrektor Dorota Wereska

      Wtorki:             13.00-16.00

      Piątki:              8.00-11.00

Kategoria: