Piotr Dobrowolski

 

 

HARMONOGRAM

korzystania z jadalni / klasy I – III / r.szk. 2022/2023

 

 

PIERWSZA

PRZERWA OBIADOWA

11.30 – 11.45

 

DZIECI

Z LEKCJI I

ŚWIETLICY

11.45 – 12.30

DRUGA

PRZERWA

OBIADOWA

12.30 – 12.50

 

DZIECI

Z LEKCJI I

ŚWIETLICY

12.50 – 13.35

TRZECIA

PRZERWA

OBIADOWA

13.35 – 13.50

DZIECI

Z

LEKCJI

13.50 – 14.15

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

2b – 11.00

1a – 11.00

1b – 11.45

1c – 11.45

 

 

 

2c – 12.10

3b– 12.50 św

3c– 12.50

 

 

 

 

 

2a– 13.50

3a– 13.50

 

 

WTOREK

 

 

3a– 11.00

2c– 11.00

1a– 11.45

1c- 11.45 św

 

 

 

 

2a– 12.50

3b – 12.50

2b– 13.10

 

 

 

 

 

 

1b– 13.50

3c– 13.50

 

ŚRODA

 

2b– 11.00

3a– 11.00

1a– 11.45 św

1c –11.45

 

 

 

 

 

 

3b – 12.10

1b – 12.50 św

3c – 12.50 św

 

 

 

 

 

2a– 13.50

2c– 13.50

 

CZWARTEK

 

 

1b- 11.00

3b– 11.00

1a – 11.45 św

2b– 11.45 św

 

 

 

 

 

 

3c– 12.10

3a– 12.10

2a- 12.50

2c- 12.50

 

 

 

 

 

1c – 13.50

 

PIĄTEK

 

 

 

 

3a- 11.00

3c- 11.00

2a – 11.45 św

3c– 11.45

 

 

 

 

 

 

1a,2b– 12.10

1c– 12.50 św

2c – 13.20 św

 

 

 

 

 

 

 

 

1b– 13.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HARMONOGRAM

korzystania z jadalni / klasy I – III / r.szk. 2021/2022

 

 

PIERWSZA

PRZERWA OBIADOWA

11.30 – 11.45

 

DZIECI

Z LEKCJI I

ŚWIETLICY

11.45 – 12.30

DRUGA

PRZERWA

OBIADOWA

12.30 – 12.50

 

DZIECI

Z LEKCJI I

ŚWIETLICY

12.50 – 13.35

TRZECIA

PRZERWA

OBIADOWA

13.35 – 13.50

DZIECI

Z

LEKCJI

13.50 – 14.15

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

 1a – 11.15

 1b – 11.45

 2c – 12.00

 2a – 12.15

 

 

 

 

  3a – 12.50

  3c– 13.05

  1c– 13.20

 

 

 

 

 

 2b– 13.50

 3b– 14.05

  

 

 

WTOREK

 

 

 

 

 1c– 11.45

 2b– 12.00

 3b,3c– 12.15

 

 

 

 

 

 2c– 12.50

 2a – 13.05

 3a– 13.20

 

 

 

 

 

 1a– 13.50

 1b– 14.05

   

 

ŚRODA

 

 

 

 1a– 11.00

 1b– 11.15

 3a– 11.45

 2b –12.00

 

 

 

 

 

 

 3b – 12.15

 3c – 12.50

 1c – 13.05

 

 

 

 

 

 2a– 13.20

 2c– 13.50

  

 

CZWARTEK

 

 

 

  3c- 11.15

  2a,2c– 11.45

  2b– 12.15

 

 

 

 

 1c,3b– 12.50

 1b– 13.05

  

 

 

 

 

 

  1a – 13.50

 

 

PIĄTEK

 

 

 

 

 1a- 11.00

 1b- 11.15

 1c,2b – 11.45

 2c– 12.00

 

 

 

 

 

 

 

 3c– 12.50

 3b– 13.05

 2a – 13.20

 

 

 

 

 

 

 

 

  3a– 13.50

  

 

 

           

Kategoria: