Piotr Dobrowolski

HARMONOGRAM

korzystania z jadalni / klasy I – III / r.szk. 2023/2024

 

 

PIERWSZA

PRZERWA OBIADOWA

11.30 – 11.45

 

DZIECI

Z LEKCJI I

ŚWIETLICY

11.45 – 12.30

DRUGA

PRZERWA

OBIADOWA

12.30 – 12.50

 

DZIECI

Z LEKCJI I

ŚWIETLICY

12.50 – 13.35

TRZECIA

PRZERWA

OBIADOWA

13.35 – 13.50

DZIECI

Z

LEKCJI

13.50 – 14.15

 

 

PONIEDZIAŁEK

 

 

1a,2b – 11.00

2c – 11.15

1b- 11.45

3b – 11.45(św)

 

 

 

 

2a – 12.50

3a – 13.20

 

 

 

 

 

 3c– 13.50

 

 

WTOREK

 

 

 

 

1a,2a – 11.15

3a – 11.45(św)

3c – 11.45(św)

1b- 12.00

 

 

 

 

 

2b – 12.50

2c – 12.50

 

 

 

 

 

3b – 13.20

 

 

ŚRODA

 

 

 

 1b – 11.15

 2b– 11.45(św)

 2c– 11.45(św)

 1a,3b- 12.15

 

 

 

 

 

 

 2a– 12.50

 

 

 

 

 

 

3a – 13.50

3c – 13.50

 

CZWARTEK

 

 

 

1a- 11.15

3a,2a– 11.45(św)

3c– 11.45

1b – 12.15

 

 

 

 

 3b – 12.50

 

 

 

 

 

2b – 13.50

2c– 13.50

 

PIĄTEK

 

 

 

 

1a,1b – 11.15

2b – 11.45

3b– 11.45(św)

 

 

 

 

 

 

2c – 12.15

3a – 12.50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2a– 13.50

 3c– 13.50

 

 

 

        
 

 

Kategoria: