Piotr Dobrowolski

Szanowni Państwo!

    Uprzejmie informuję, że cena za 1 obiad od stycznia 2023 roku wynosić będzie 5,00zł (wzrasta o 1,00 zł). Konieczność podwyżki ceny obiadu spowodowana jest wzrostem cen żywności.

                                                                                                                      Z wyrazami szacunku

Magdalena Tarnowska -intendent

Kategoria: