Piotr Dobrowolski

sp38 info

Świetlica szkolna przyjmuje zapisy dzieci

na rok szkolny 2018 / 2019

Karty zgłoszeń można pobierać od 09 kwietnia

w świetlicy lub na stronie internetowej(zakładka świetlica)

i składać do 30 maja 2018r.

Prosimy o terminowe składanie zgłoszeń.

Rodzice dzieci, które już uczęszczają do świetlicy,

również proszeni są o złożenie nowej

„Karty zgłoszenia dziecka do świetlicy” na rok szkolny 2018/2019.

Kategoria: