Radosław Suski

explory1

Konkurs daje Młodym Talentom szansę na skonfrontowanie swoich pomysłów z przedstawicielami świata nauki oraz zdobycie doświadczenia w prezentowaniu autorskich projektów naukowo-badawczych. 

Szkolne Festiwale Explory to wydarzenia organizowane przez szkoły w całym kraju  we współpracy z zespołem Explory, w ramach których odbywają się szkolne etapy Konkursu Explory oraz festiwale nauki.

Podczas Konkursu uczniowie prezentują swoje prace badawcze i wynalazki a w części festiwalowej odbywają się wykłady i warsztaty naukowe.   

Najlepsze projekty szkolnych talentów przechodzą do regionalnego etapu Konkursu Explory.

Regionalne Festiwale Explory to wydarzenia odbywające się w kilku miastach Polski. Ich cele to popularyzacja praktycznej strony nauki oraz przeprowadzenie regionalnego etapu konkurusu Explory.  Festiwale udowadniają młodzieży, że nauka to fascynujący element naszego życia i doskonały pomysł na przyszłość! Bogate w kreatywne warsztaty i inspirujące wykłady wydarzenia to propozycja dla uczniów, naukowców, firm działających w obszarze nowych technologii, ale także dla wszystkich osób, które ciekawi otaczający nas świat.

Link do strony Festiwalu - Explory

Festiwal Explory w ZSEL - Explory Lublin

Promocja Szkolnego Festiwalu Explory w Zespole Szkół Elektronicznych w Lublinie - Film

Kategoria: