Marcin Stec
Kategoria:

13 grudnia to kolejne święto, po 11 listopada, które skłania nas do refleksji i zadumy. Wielu z nas pamięta tamte dni.
W tym roku, po raz 18 obchodzimy Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego polskie święto obchodzone corocznie 13 grudnia, w rocznicę wprowadzenia stanu wojennego w Polsce.
Dzień ten, poprzez aklamację, został uchwalony świętem przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 6 grudnia 2002 roku.
13 grudnia 1981 roku Rada Państwa nielegalnie wprowadziła stan wojenny na obszarze całego kraju. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego (WRON), której przewodniczącym został gen. Wojciech Jaruzelski.
Na ulicach pojawiły się oddziały wojska, milicji obywatelskiej (MO), wprowadzono godzinę milicyjną, zamknięto granice państwa, zakazano strajków.
W trakcie trwania stanu wojennego internowano ponad 10 000 działaczy związanych z „Solidarnością”, a życie straciło około 40 osób, w tym 9 górników z kopalni „Wujek” podczas pacyfikacji strajku 16 grudnia 1981roku.
Stan wojenny przyniósł tysiącom osób i ich rodzinom wielkie cierpienie – izolację w obozach internowania, uwięzienie, utratę zdrowia, pozbawienie pracy, inne represje, zaś dziesiątki niewinnych straciły życie.
Pamiętajmy o bohaterach stanu wojennego, dzięki nim możemy dziś żyć w demokratycznym państwie.

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie akademii i zapraszamy do obejrzenia.
Nad całością przygotowań czuwała nauczycielka historii pani Anna Flis

AF