Piotr Dobrowolski

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO DLA UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
NR 38 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W LUBLINIE

 

Jest to konkurs na wiersz pisany w duecie

bo w duecie najlepiej się plecie

plecie i przeplata

o radościach podczas lata

o nostalgiach na jesieni

o tym co smuci i weseli

niepokoi i porusza

niech ujście znajdzie wrażliwa dusza

plecie, plecie i układa

chociaż i w trójkę też się nieźle wiersz składa

więc i we troje wiersz pisać wypada

we dwoje, we troje

na jesienne nastroje

                                                                                                      D. Dąbrowska

Konkurs organizowany jest w ramach inicjatywy

Tydzień Zrównoważonego Nastroju – Tydzień Zdrowia Psychicznego

podejmowanej corocznie w naszej szkole

 

Organizatorzy konkursu: nauczyciele, wychowawcy świetlicy:

Ewa Rycerz, Dorota Dąbrowska

Temat konkursu: Jesienne nastroje

Cele konkursu:

 • rozwijanie zdolności literackich 
 • rozpoznawanie i nazywanie swoich odczuć, emocji, nastrojów 
 • nawiązywanie relacji bezpośrednich 
 • rozbudzanie wrażliwości na piękno języka polskiego

Termin konkursu: 20. 09. – 08. 10. 2021 r.

Prace konkursowe należy składać w świetlicy szkolnej najpóźniej do 08.10.2021 r.

Regulamin konkursu:

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I -VIII

 2. Prace należy pisać przynajmniej w duecie lub we troje

 3. Zbiorowe prace powinny być podpisane przez autorów (imię, nazwisko, klasa)

 4. Prace przechodzą na własność organizatorów

 5. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do zamieszczenia na stronie

internetowej szkoły danych uczniów oraz publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.

Kryteria oceny prac literackich:

 • zgodność pracy z tematem 
 • bogactwo stylistyczne, poprawność językowa 
 • zastosowanie środków artystycznego wyrazu 
 • oryginalność ujęcia tematu

Nagrody:

 1. Powołane przez organizatorów jury w składzie: pan Dyrektor Mirosław Wójcik, pani Wicedyrektor Jolanta Sobkowicz, pani Anna Czyżewska dokona oceny zebranych prac i wyłoni laureatów, którzy zostaną nagrodzeni ocenami z języka polskiego

 2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania nagród równorzędnych

Serdecznie zapraszamy