Radosław Suski

 konkurs kbn

I. Organizator konkursu

Organizatorami konkursu są nauczyciele – wychowawcy świetlicy:

Monika Kozak, Renata Jones, Monika Głogowska, Anna Gozdalska-Kozak

II. Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie polskich tradycji świątecznych.
 2. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.
 3. Umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.
 4. Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.

III. Regulamin konkursu:

 1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas I-III.
 2. Kartki powinny zawierać wkładkę z imieniem, nazwiskiem ucznia oraz klasą.
 3. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs jedną pracę, wykonaną dowolną techniką plastyczną (np. rysunek, malarstwo, collage, wyklejanka, wydzieranka itd.) w rozmiarze A5 (A4 złożone na pół).
 4. Udział w konkursie oznacza udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 5. Prace należy składać w świetlicy szkolnej do dnia 4.12.2019 r.
 6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez Organizatora Komisja konkursowa.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie.
 8. Dyplomy i nagrody zostaną wręczone laureatom podczas apelu podsumowującego I półrocze.
 9. Prace pokonkursowe zostaną przeznaczone na cele charytatywne.