Radosław Suski

 kwiaty 2020

Organizator konkursu: Szkoła Podstawowa nr 38 w Lublinie.

Nauczyciele-opiekunowie konkursu:

Lesia Soboliwska, Dorota Dąbrowska, Ewa Rycerz, Elżbieta Owczarek

Cele konkursu:

 • Rozwijanie wrażliwości estetycznej;
 • Rozwijanie zainteresowań plastycznych i wyobraźni twórczej;
 • Kształtowanie umiejętności obserwowania przyrody;
 • Zwrócenie uwagi na piękno wiosennych kwiatów.

 

Regulamin konkursu:

 • Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III i do uczniów klas IV zapisanych do świetlicy szkolnej;
 • Technika wykonania prac jest dowolna, format pracy A4;
 • Każda praca powinna zawierać metryczkę wypisaną drukowanymi literami umieszczoną z tyłu pracy (imię i nazwisko ucznia, klasa, imię i nazwisko opiekuna);
 • Najlepsze prace zostaną nagrodzone w trzech kategoriach wiekowych (kl. I, kl. II, kl. III-IV);
 • Kryteria oceny to: oryginalność, pomysłowość i różnorodność ujęcia tematu oraz estetyka wykonania pracy;
 • Prace należy dostarczyć do świetlicy szkolnej do dnia 24.03.2020r.
 • Każdy uczestnik może wykonać dowolną ilość prac;
 • Prace powinny być wykonane samodzielnie przez dzieci pod kierunkiem rodzica, nauczyciela-wychowawcy kl. I-III, nauczyciela- wychowawcy świetlicy szkolnej;
 • Oceny prac dokona komisja składająca się z pracowników  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr 24 w Lublinie, powołana przez organizatora;
 • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 26.03.2020r.;
 • Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły;
 • Wszystkie prace będą wyeksponowane w szkole, a prace nagrodzone na wystawie pokonkursowej w Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Filia nr24 w Lublinie;                                
 • Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na opublikowanie imienia
  i nazwiska na stronie internetowej Szkoły Podstawowej Nr 38 im. Henryka Sienkiewicza w Lublinie http://www.sp38.lublin.eu/ oraz oznacza zgodę na udzielenie Organizatorowi prawa do publicznej prezentacji zgłoszonej pracy;
 • Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody oraz pamiątkowe dyplomy podczas zorganizowanego spotkania w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego Filii nr24.