Piotr Dobrowolski

konkurs kartka

Szkolny konkurs plastyczny  dla klas I - III  

Organizator konkursu: nauczyciele, wychowawcy świetlicy

Monika Kozak, Dorota Dąbrowska

 Cele konkursu:

 1. Popularyzowanie polskich tradycji świątecznych.
 2. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci.
 3. Umożliwienie uczniom zaprezentowanie swojego talentu.
 4. Poszerzanie wiedzy z zakresu różnych technik plastycznych.          

Regulamin konkursu: 

 1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I-III.
 2. Każdy uczestnik może dostarczyć na konkurs dowolną ilość prac, wykonaną jedną z technik plastycznych (np. rysunek, malarstwo, collage, wyklejanka, wydzieranka itd.) w rozmiarze A6.
 3. Do kartki należy dołączyć metryczkę z imieniem, nazwiskiem ucznia oraz klasą. Prosimy o nienaklejanie metryczek na kartki.
 4. Udział w konkursie oznacza udzielenie organizatorowi prawa do zamieszczenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej nr 38 imienia i nazwiska ucznia oraz publicznej prezentacji zgłoszonej pracy.
 5.  Prace należy składać w świetlicy szkolnej sala nr 4 do dnia 22.03.2021r.
 6. O wyłonieniu zwycięzców decyduje powołana przez organizatora komisja konkursowa w składzie: kierownik świetlicy szkolnej pani Bożena Poniewozik, pani Lesia Sobolivska, pani Monika Głogowska.
 7. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie Szkoły Podstawowej nr 38 w Lublinie.
 8. Zwycięzcy konkursu otrzymają dyplomy pamiątkowe oraz nagrody.
 9. Prace pokonkursowe  zostaną wykorzystane jako kartki świąteczne dla osób potrzebujących.