P&R#Admins

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY 

 

mgr Bożena Poniewozik - Kierownik świetlicy(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

mgr Dorota Dąbrowska 

mgr Monika Głogowska 

mgr Anna Gozdalska-Kozak 

mgr Renata Jones

mgr Elżbieta Owczarek

mgr Ewa Rycerz 

mgr Małgorzata Sadowska

mgr Elżbieta Skowronek

mgr Anna Słoboda 

mgr Barbara Szkutnik

mgr Jolanta Wankiewicz

 

 

PLAN DNIA W ŚWIETLICY

  

6.30-8.00   Gry i zabawy stolikowe. Poranne zindywidualizowane zajęcia opiekuńczo-   wychowawcze.

8.00-9.00   Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe.

9.00-9.30   Porozmawiajmy w kręgu. Zajęcia według tematyki kompleksowej.

9.30-10.30  Zabawy dowolne według zainteresowań.

10.30-11.30 Zajęcia plastyczne, muzyczne, literackie.

11.30-12.30 Przygotowanie do obiadu.

12.30-13.30 Odpoczynek po lekcjach, zajęcia relaksacyjne.

13.30-14.30 Odrabianie pracy domowej, czytanie czasopism dziecięcych i książek.

14.30-16.00 Zabawy i konkurencje sportowe.

16.00-17.00 Zajęcia dowolne, gry i zabawy taneczne.

 

Cele wychowawczo dydaktyczne

 • Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 • Stworzenie optymalnych warunków nauki, zabawy i wypoczynku.
 • Zapewnienie każdemu dziecku poczucia akceptacji, życzliwości i przynależności do grupy.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
 • Rozwijanie samodzielności wychowanków oraz poczucia etyki i wrażliwości na piękno.
 • Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego oraz wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy.
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami.

 

Zadania opiekuńczo - wychowawcze

 • Rozwijanie uczuć patriotycznych, kultywowanie tradycji i obrzędowości.
 • Poszanowanie własności osobistej oraz mienia społecznego.
 • Wychowanie w rozwoju. Dbałość o higienę osobistą. Propagowanie zasad higieny zdrowia, uprawiania sportu i racjonalnego odżywiania się.
 • Uczestnictwo w kulturze – życie kulturalne szkoły i środowiska lokalnego.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi oddziaływania na dziecko.

 

 

KODEKS ŚWIETLIKA

- Witam się gdy wchodzę do świetlicy, zgłaszam swoją obecność nauczycielowi.

- Zawsze odkładam swój plecak na półkę.

- Słucham, gdy ktoś mówi. Nie hałasuję.

- Biorę aktywny udział w zajęciach.

- Sprzątam swoje miejsce pracy i zabawy.

- Szanuję zabawki i sprzęty świetlicowe należące do innych i moje własne.

- Po świetlicy poruszam się spokojnie, nie biegam.

- Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

- Wesoło i zgodnie bawię się z koleżankami i kolegami w czasie zabaw w świetlicy.

- Ze względu na bezpieczeństwo zawsze reaguję na prośby i polecenia nauczyciela.

Kategoria: