Piotr Dobrowolski

Bez tytułu

Nasza Szkoła realizuje trzyletni projekt Erasmus+ “Rozwijanie Inteligencji Emocjonalnej uczniów”. Koordynatorem projektu jest Fundacja OIC Poland z Lublina, a z ramienia naszej szkoły głównymi realizatorkami projektu są psycholog szkolny p. Agnieszka Chrapowicka oraz pedagog p. Aleksandra Przywecka.

Jako jedyna polska szkoła w ramach partnerskiej współpracy z instytucjami z Grecji, Cypru, Włoch i Rumuni będziemy tworzyć kompleksowy system wspierający rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci i młodzieży.

W ramach projektu wspólnie z międzynarodowymi Partnerami opracujemy i stworzymy:

  1. Model pracy z uczniem w wieku 6-10 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Kids.
  2. Model pracy z uczniem w wieku 11-15 lat dla rozwoju inteligencji emocjonalnej - EQ Teens
  3. Test Inteligencji Emocjonalnej dla ucznia w wieku 11-15 lat.
  4. Zestaw narzędzi szkoleniowych w formie multimedialnej dla rodziców i nauczycieli z zakresu wspierania inteligencji emocjonalnej dzieci i uczniów.
  5. Edukacyjną grę hybrydową dla dzieci w wieku 11-15 lat.
Kategoria: