Piotr Dobrowolski

 Bez tytułu2

Według Daniela Golemana inteligencja emocjonalna to zdolności rozpoznawania przez nas naszych własnych uczuć i uczuć innych, zdolności motywowania się i kierowania emocjami zarówno naszymi własnymi, jak i osób, z którymi łączą nas jakieś więzi.

Inteligencja emocjonalna składa się z 4 komponentów:

Samoświadomość – umiejętność rozumienia emocji, rozpoznawania ich wpływu i wykorzystywania ich do podejmowania decyzji.

Samozarządzanie (lub samoregulacja) - umiejętność kontrolowania emocji i impulsów oraz dostosowywania się do okoliczności.

Świadomość społeczna - zdolność do wyczuwania, rozumienia i reagowania na emocje innych w sytuacjach społecznych.

Zarządzanie relacjami - umiejętność przyjmowania własnych emocji, emocji innych, skutecznego zarządzania interakcjami społecznymi oraz zarządzania konfliktem.

Kategoria: