Piotr Dobrowolski
Kategoria:

„Wesoło śpiewajmy Chwałę Bogu dajmy Hej, kolęda, kolęda”

Świetlicowy Koncert Kolęd i Pastorałek.

Serdecznie zapraszamy uczniów uczęszczających do szkolnej świetlicy, do udziału w tym radosnym, muzycznym wydarzeniu!

Zachęcamy do indywidualnego bądź zespołowego zgłaszania u organizatorów chęci udziału w „Świetlicowym Koncercie Kolęd i Pastorałek”. Utwory można będzie wykonywać w styczniu podczas zajęć w świetlicy według ustalonego przez organizatorów grafiku. Planowane są nagrania wykonywanych utworów w celu zamieszczenia ich na fanpage’u oraz stronie szkoły, ale nagranie nie jest konieczne do udziału w koncercie. Koncert ma na celu integrację grup świetlicowych oraz rozwijanie uzdolnień uczniów.

Organizatorzy:

Dorota Dąbrowska, Grażyna Kukier, Elżbieta Skowronek, Bożena Poniewozik

Piotr Dobrowolski
Kategoria:

Szkolna świetlica to nie tylko miejsce, gdzie uczniowie spędzają wolny czas przed lekcjami i po lekcjach, to również przestrzeń, gdzie śpiewamy, tańczymy, bawimy się, wykonujemy mnóstwo prac plastycznych.

To tu uczymy się poznawać otaczający nas świat, odkrywamy swoje zainteresowania, umiejętności i rozwijamy kreatywność.

W miłej atmosferze, pod czujnym okiem naszych pań, odrabiamy lekcje i uczymy się nowych rzeczy.

Poniżej przedstawiamy krótki filmik ukazujący nasze działania podejmowane w tym roku szkolnym. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku dołączycie do naszych działań. Miłego oglądania.

Radosław Suski
Kategoria:

warsztaty sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami nauka relaksacji 3 20191126 1194917020

W październiku pani Agnieszka Chrapowicka przeprowadziła w świetlicy szkolnej warsztaty pt.: "Sposoby radzenia sobie z przykrymi emocjami - nauka relaksacji". W zajęciach brali udział uczniowie klas I - III budując poczucie przynależności i zaufania do grupy.Zapoznali się z różnymi metodami panowania nad trudnymi emocjami. Dzieci uczyły się konstruktywnych metod rozładowywania napięcia. Miały okazję odreagowania trudnych emocji oraz do wyciszenia się.

Zapraszamy do galerii

P&R#Admins
Kategoria:

 

NAUCZYCIELE ŚWIETLICY 

 

mgr Bożena Poniewozik - Kierownik świetlicy(e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

mgr Iwona Buzek

mgr Dorota Dąbrowska 

mgr Monika Głogowska 

mgr Anna Gozdalska-Kozak 

mgr Elżbieta Owczarek

mgr Ewa Rycerz 

mgr Elżbieta Skowronek

mgr Anna Słoboda 

 

 

Dodatkowo:

mgr Barbara Szkutnik

mgr Anna Bielecka

mgr Andrzej Wilczyński

mgr Dariusz Harasymiuk

mgr Ewa Ryczek

mgr Katarzyna Żurawska 

 

 

 

PLAN DNIA W ŚWIETLICY

  

6.30-8.00   Gry i zabawy stolikowe. Poranne zindywidualizowane zajęcia opiekuńczo- wychowawcze.

8.00-8.30   Ćwiczenia i zabawy ogólnorozwojowe.

8.30-9.30   Porozmawiajmy w kręgu. Zajęcia programowe zgodne z Planem Pracy Świetlicy i tematem tygodniowym.

9.30-10.30  Zabawy plastyczne, muzyczne, literackie.

10.30-11.30 Zabawy dowolne wg zainteresowań.

11.30-12.30 Przygotowanie do obiadu. Obiad.

12.30-13.30 Odpoczynek po lekcjach, zajęcia relaksacyjne.

13.30-14.30 Odrabianie pracy domowej, czytanie i inne zajęcia umysłowe w ciszy-"Godzina Ciszy"

14.30-16.00 Zabawy na świeżym powietrzu. Zabawy w kącikach zabaw. Gry i zabawy dydaktyczne, zabawy orientacyjno-porządkowe, zabawy integracyjne, kolorowanki tematyczne, rysowanie.

16.00-17.00 Zajęcia dowolne, gry i zabawy. Porządkowanie sali świetlicowej.

 

Cele wychowawczo dydaktyczne

 • Zapewnienie wychowankom zorganizowanej opieki wychowawczej.
 • Stworzenie optymalnych warunków nauki, zabawy i wypoczynku.
 • Zapewnienie każdemu dziecku poczucia akceptacji, życzliwości i przynależności do grupy.
 • Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się.
 • Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań.
 • Rozwijanie samodzielności wychowanków oraz poczucia etyki i wrażliwości na piękno.
 • Przygotowanie do wartościowego spędzania czasu wolnego oraz wyrabianie nawyków kulturalnej zabawy.
 • Współpraca z rodzicami lub opiekunami.

 

Zadania opiekuńczo - wychowawcze

 • Rozwijanie uczuć patriotycznych, kultywowanie tradycji i obrzędowości.
 • Poszanowanie własności osobistej oraz mienia społecznego.
 • Wychowanie w rozwoju. Dbałość o higienę osobistą. Propagowanie zasad higieny zdrowia, uprawiania sportu i racjonalnego odżywiania się.
 • Uczestnictwo w kulturze – życie kulturalne szkoły i środowiska lokalnego.
 • Współpraca z rodzicami, wychowawcami, pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi oddziaływania na dziecko.

 

KODEKS ŚWIETLIKA

- Witam się gdy wchodzę do świetlicy, zgłaszam swoją obecność nauczycielowi.

- Zawsze odkładam swój plecak na półkę.

- Słucham, gdy ktoś mówi. Nie hałasuję.

- Biorę aktywny udział w zajęciach.

- Sprzątam swoje miejsce pracy i zabawy.

- Szanuję zabawki i sprzęty świetlicowe należące do innych i moje własne.

- Po świetlicy poruszam się spokojnie, nie biegam.

- Używam zwrotów grzecznościowych: proszę, przepraszam, dziękuję.

- Wesoło i zgodnie bawię się z koleżankami i kolegami w czasie zabaw w świetlicy.

- Ze względu na bezpieczeństwo zawsze reaguję na prośby i polecenia nauczyciela.