Elżbieta Skowronek

Na zajęciach przeprowadzonych w świetlicy dzieci stworzyły na macie do kodowania postać Świętego Mikołaja. Następnie, rozwiązywały zadania, które zawierały elementy kodowania, zabawy z symetrią, tworzenie kodu, łączenie w pary.

Kategoria: