Elżbieta Skowronek

Proszę, dziękuję, przepraszam to trzy bardzo ważne słowa. Warto, żeby dzieci znały je i używały ich już od najmłodszych lat.
Z pozoru tematyka zupełnie nie kojarzą
ca się z programowaniem, ale niewiele wystarczy, żeby realizować ją z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

.

Kategoria: