Elżbieta Skowronek

Wiosna, to czas powrotu ptaków do naszego kraju. Które ptaki wracają do Polski?  Pracując z robotami dzieci kodowały trasę w taki sposób, żeby przejechały obok ptaków, które wracają po zimie do naszego kraju.

Kategoria: