Piotr Dobrowolski

spotkanie ze stra miejsk 2 20230321 1560338936

W styczniu 2023 r. w świetlicy dla klas 1- 3 odbyły się zajęcia profilaktyczne „Bądź kumplem, nie dokuczaj” organizowane przy współpracy ze Strażą Miejską . Celem spotkania było zwrócenie uwagi na zachowania agresywne wobec „odmienności innych osób”, a także uświadomienie uczniom, że dokuczanie innym może przybierać różne formy, od drażnienia do przemocy fizycznej. Tematyka zajęć wzbudziła wśród dzieci żywą dyskusję, której podsumowaniem było wskazanie akceptowalnych społecznie sposobów rozwiązywania konfliktów rówieśniczych.

Zapraszamy do galerii