Elżbieta Skowronek

Czas wytężonej, ale i owocnej pracy nad realizacją wyznaczonych celów został zwieńczony przyznaniem szkole niezwykle ważnego Miejskiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

Podejmujemy kolejne działania, by uczynić naszą placówkę miejscem przyjaznym, w którym, wszyscy czują się komfortowo, koncentrujemy się na kształtowaniu prawidłowych relacji między uczniami. Z radością angażujemy się w różnorodne zadania budujące pozytywną atmosferę nauki i pracy. Podjęliśmy także starania, by uzyskać certyfikat wojewódzki.

Podczas przeprowadzonej wstępnej diagnozy zdefiniowaliśmy problem priorytetowy: Niewłaściwe relacje interpersonalne/nieumiejętność nawiązywania i podtrzymywania dobrych relacji. Działania skoncentrowaliśmy na wskazaniu znaczącego wpływu emocji na zdrowie i relacje z innymi, a także konieczności podjęcia działań, by zmieniać niewłaściwe zachowania. Realizujemy standardy Szkoły Promującej Zdrowie.

Kategoria: