Elżbieta Skowronek

"Koło misyjne", "Szkolne Koło Wolontariatu"

W celu rozbudzania wrażliwości na potrzeby innych, rozwijania inteligencji emocjonalnej, empatii, zostało utworzone "Koło misyjne" oraz "Szkolne Koło Wolontariatu". Wspólnie dbamy i dobre relacje w naszej szkole.Poprawie relacji interpersonalnych sprzyjały długoterminowe projekty, prace domowe w grupach oraz szereg działań podjętych w różnych obszarach przez szkolną pielęgniarkę, szkolnego pedagoga, nauczycieli, uczniów, rodziców, niepedagogicznych pracowników szkoły oraz osób i placówek, z którymi podjęliśmy współpracę.

Certyfikat Programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”

Możemy się również pochwalić, że nasza Szkoła uzyskała certyfikat Programu „Szkoła Przyjazna Rodzinie”, którego głównym celem jest współpraca szkół z rodzicami uczniów w zakresie wychowania i przekazywania dzieciom systemu wartości, takich jak: odpowiedzialność, wartość rodziny, szacunek dla życia, a tym samym kształtowanie w młodym pokoleniu odpowiedzialności za własną rodzinę, kraj i życie społeczne.

Certyfikat akcji "Szkoła Dobrze Wychowana" Nasza szkoła uzyskała certyfikat akcji "Szkoła Dobrze Wychowana" wspierającej działania dydaktyczno - wychowawcze placówek oświatowych w kształtowaniu właściwych postaw uczniów oraz relacji między uczniami, nauczycielami i rodzicami. p>Artystyczny happening

We wrześniu 2019 r. odbył się "Artystyczny happening". To wydarzenie połączyło uczniów, nauczycieli i rodziców we wspólnym działaniu. Zastanawialiśmy się wspólnie w jaki sposób możemy podróżować bez użycia samochodu i jakie otrzymujemy w zamian korzyści. Pomysłowość i zaangażowanie dzieci, rodziców i nauczycieli oraz kolorowa kreda sprawiły, że na chodniku przed głównym wejściem do szkoły możemy oglądać przepiękne, wielobarwne prace. Miłym akcentem była również obecność rodziców, którzy przyjechali miejskimi rowerami. Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali podziękowania i gratulacje od Pana Wicedyrektora Jerzego Jarosińskiego, który wraz z mamą naszej uczennicy, wręczył nagrody wszystkim uczniom biorącym udział w zorganizowanym podczas akcji konkursie "Wyczarowane Kredą".

Zapraszamy do galerii

Tydzień Zrównoważonego Nastroju

W roku szkolnym 2018/19 pod koniec października po raz pierwszy zorganizowany został Tydzień Zrównoważonego Nastroju. W akcję włączyło się wielu nauczycieli, pedagog szkolny oraz zaproszeni goście. Rozmawialiśmy o emocjach i ich wpływie na nasze życie, ćwiczyliśmy sposoby rozładowywania tych negatywnych, słuchaliśmy opowiadań, prelekcji, uczyliśmy się je wyrażać na różne sposoby. Przedstawialiśmy w formie prac plastycznych a nawet o nich śpiewaliśmy.

"Bądź kumplem, nie dokuczaj"

 

W dniu 22.10.2018 odbyło się kolejne spotkanie "Bądź kumplem, nie dokuczaj" z programu profilaktycznego przygotowanego przez Straż Miejską. Dla dzieci ze szkolnej świetlicy prowadził je Starszy strażnik Marta Mścisz. 

Integrują nas wspólne uroczystości W naszej szkole odbywały się liczne uroczystości integrujące zespoły klasowe oraz wspierające budowę relacji między uczniami. Warto tu wspomnieć o apelach, uroczystościach, szkolnej dyskotece z okazji Dnia Chłopaka, klasowych zabawach andrzejkowych, szkolnym kolędowaniu czy Balu Karnawałowym dla całej szkolnej społeczności.

Kącik relaksu W naszej szkole powstał pierwszy kącik relaksu, w którym wspólnie możemy spędzać przyjemnie czas na rozmowach lub np. grając w warcaby.

Integrujemy się ze sobą i z mieszkańcami Staramy się, by uczniów mogły łączyć wspólne pasje i zainteresowania, dzięki którym będą mogli budować więź między sobą, wspólnie przygotowując różnorodne występy, angażując się w rozmaite przedsięwzięcia, w których mają okazję zaprezentować swoje talenty także poza murami szkoły, np. jasełka, które wystawiane są dla parafian w amfiteatrze kościoła Niepokalanego Serca Maryi i św. Franciszka z Asyżu. Uczniowie z Koła misyjnego już po raz trzeci włączyli się w akcję Kolędników Misyjnych, podczas której odwiedzali mieszkańców osiedla Sienkiewicza. Szkolna grupa teatralna kolędowała na terenie naszej szkoły w oddziałach klasowych, szkolnej świetlicy oraz odwiedziła sąsiadujące przedszkola.

Kwadranse Wychowawcze W ciągu roku szkolnego na terenie naszej placówki regularnie odbywają się spotkania, w których biorą udział uczniowie z różnych klas, są to kwadranse wychowawcze przygotowane przez uczniów klas I-III, dzięki którym uczniowie uczą uczniów, uwrażliwiają w ten sposób siebie i kolegów na istotne tematy związane z dobrym wychowaniem, koleżeństwem, zdrowiem ciała i ducha. 

"Happening czytelniczy" W tym roku szkolnym został zainicjowany cykl spotkań pod nazwą "Happening czytelniczy". Podczas spotkań uczniowie oglądają ciekawe prezentacje artystyczne przygotowane przez ich kolegów z innych klas. Jest to wyjątkowa okazja, by dzieci dzieliły się czytelniczymi zainteresowaniami i pasją do nauki języków obcych, a także czas dla międzyklasowej integracji. Podczas spotkań gościmy wyjątkowe postacie związane z naszym miastem.

Warsztaty "Higiena zdrowia psychicznego" W listopadzie w ramach współpracy Szkół Promujących Zdrowie, Przedstawiciele Towarzystwa Nowa Kuźnia przeprowadzili warsztaty "Higiena zdrowia psychicznego" dla uczniów 3 klas wybranych przez naszą panią pedagog. Program higieny zdrowia psychicznego ma na celu uświadomienie uczestnikom istniejących związków pomiędzy funkcjonowaniem psychicznym, przeżywanymi emocjami a wyglądem fizycznym i zdrowiem.

Radość obdarowywania - Szkolne Mikołajki Za sprawą naszych wspaniałych rodziców, niestrudzonych pomocników Św. Mikołaja w całej szkole radośnie świętowaliśmy Mikołajki. Mamy nadzieję, że ich przykład zachęci wszystkich do szerzenia dobroczynności, życzliwości, radości i wyciągania pomocnej dłoni do osób, które potrzebują wsparcia.

Zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej. Cyklicznie odbywały się pouczające zajęcia z przedstawicielami Straży Miejskiej. Program "Bądź Kumplem, nie dokuczaj", ;04.01.2019 - "Florka" czy zajęcia z Cyberprzemocy, które uczą właściwej postawy wobec zagrożeń, radzenia sobie z trudnościami w relacjach interpersonalnych.

"Bezpieczne ferie" - bezpiecznie i wesoło! Pod koniec pierwszego semestru zorganizowane zostało kolejne spotkanie dla uczniów klas I-III "Bezpieczne ferie". Są to wydarzenia, podczas których dzieci przygotowują dla pozostałych uczniów przedstawienia, uświadamiając, że można wspólnie wesoło i bezpiecznie bawić się i wypoczywać podczas ferii.

Kategoria: