Elżbieta Skowronek
W pierwszym i drugim semestrze w każdej klasie przeprowadzane są zajęcia, podczas których poruszane są tematy wychowawcze dotyczące współpracy w grupie, tolerancji, właściwych zasad w kontaktach interpersonalnych, jak również dotyczące zdrowego stylu życia i higieny uczenia się.  W szkole znajduje się także skrzynka, w której uczniowie umieszczają wiadomości skierowane do pedagoga szkolnego.
  • Cykl spotkań "Emocje znam, nazywam, rozpoznaję".
W tym roku szkolnym dla uczniów uczęszczających do szkolnej świetlicy zorganizowany został cykl spotkań "Emocje znam, nazywam, rozpoznaję". Spotkania prowadziła pani Anna Wyroślak- szkolny pedagoga
  • Ogólnopolska  kampania społeczna "Cała Polska czyta dzieciom"
W tym roku bierzemy ponownie udział w ogólnopolskiej kampanii społecznej  "Cała Polska czyta dzieciom". Jej regularny charakter sprawia, że dzieci z niecierpliwością oczekują spotkań z ciekawymi gośćmi, którzy czytają swoje ulubione utwory, jednocześnie dzieląc się swoimi pasjami i zachęcając uczniów do aktywnego i ciekawego spędzania czasu wolnego oraz rozwijania pasji i zainteresowań.
  • Cykl "Człowiek i jego pasje"
Podobny charakter mają spotkania z cyklu "Człowiek i jego
pasje", podczas których dzieci odkrywają rozmaite możliwości realizowania swoich talentów. Wysłuchując historii życia innych ludzi, pokonywania przeciwności losu, lęków, ograniczeń, trudności, satysfakcji z osiągniętych celów, włożonego trudu w realizację zamierzeń, otwierają się na nowe
możliwości. Zajęcia stanowią inspirację dla uczniów chcących podjąć dodatkowe działania. Wspólne doświadczenia łączą dzieci, dodając okazji do rozmów na temat przeżytych wspólnie chwil, doświadczeń, spotkanych osób, odkrytych pasji.
  • Integracja to podstawa!
Integrujący charakter mają rozmaite wycieczki, wyjścia jak i rajdy rowerowe zespołów klasowych.
  • Szkolny Festyn z okazji Dnia Dziecka.

Jak co roku wspaniale bawiliśmy się wszyscy: uczniowie, nauczyciele, rodzice na szkolnym Festynie z okazji Dnia Dziecka. Jest to wspaniała okazja do integracji całego środowiska szkolnego, nawiązywania dobrych relacji i koleżeńskich więzi. Dużą popularnością cieszą się mecze, w których udział biorą zarówno uczniowie jak i nauczyciele

  • Festyn Parafialny "Wspólnota to ty i ja"
W tym półroczu braliśmy udział w Festynie Parafialnym "Wspólnota to ty i ja". Jak co roku integrowaliśmy się ze sobą i z całą lokalną społecznością.
  • Współpraca z Biblioteką Miejską w Lublinie
Szkoła współpracuje także z Biblioteką Miejską w Lublinie. Uczniowie brali udział w warsztatach, zajęciach plastycznych, spotkaniach z ciekawymi postaciami. Podczas wspólnych działań dzieci integrują się, uczą współpracy, rozwijają zainteresowania.
  • "Jak nie czytam, jak czytam"
W czerwcu po raz pierwszy cała społeczność szkolna integrowała się podczas udziału w akcji "Jak nie czytam, jak czytam". Ci, którzy w tym dniu wyruszyli na szkolne wycieczki łączyli się z nami czytając podczas podróży.
Kategoria: