Piotr Dobrowolski

Ze względu na specyfikę pracy związaną z sytuacją epidemiologiczną w kraju oraz  obowiązujące zarządzenia i przepisy, w obecnym roku szkolnym w II semestrze kontynuowano podjęte wcześniej akcje charytatywne:

- zbiórka darów (maskotki, przybory szkolne, słodycze, gry dydaktyczne) dla dzieci przebywających w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie,

- zbieranie nakrętek dla Wiktorii i dla Hospicjum Małego Księcia w Lublinie

Zgodnie z decyzją Pana Dyrektora uczniowie klas VIII otrzymali wpis na świadectwie szkolnym dotyczący ich pracy w wolontariacie.

Lublin 25.06.2021

Kategoria: